عملکرد سیستم اکسپرس انتری در سال ۲۰۱۹ چگونه بود؟

سیستم اکسپرس انتری در سال ۲۰۱۹ نیز، متقاضیان مهاجرت را با برگزاری فراخوان‌های پی در پی شگفت‌زده کرد. شاید تعداد دعوت‌نامه‌های صادر شده در سال ۲۰۱۹ توسط این سیستم، کمی کمتر از رکورد قبلی در سال ۲۰۱۸ بود اما با این وجود،‌ سیستم اکسپرس انتری در سال ۲۰۱۹ با صدور ۸۵۳۰۰ دعوت‌نامه، توانست به رکورد چشمگیری دست پیدا کند.

سیستم اکسپرس انتری

اکسپرس انتری در سال ۲۰۱۵ راه‌اندازی شد. از آن زمان تا کنون، در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ترتیب بالاترین رکورد صدور دعوت‌نامه را داشت. در این سیستم، متقاضیان تحت سه برنامه مهاجرت اقتصادی مدیریت می‌شوند. این سه برنامه عبارتند از:
  • برنامه نیروی کار متخصص فدرال
  • برنامه تجارت حرفه‌ای فدرال
  • و دره تجربه کانادایی
اداره مهاجرت فدرال (IRCC)، در طول سال ۲۰۱۹ ۲۴ فراخوان برای کلیه برنامه‌های اقتصادی اکسپرس انتری و ۲۶ فراخوان برای برنامه‌های خاص و برطرف کردن نیاز به نیروی کار برگزار کرد. در هر فراخوان به طور متوسط ۳۲۰۰ تا ۳۹۰۰ دعوت‌نامه به متقاضیان ارسال شد. متقاضیان می‌بایستی برای دریافت دعوت‌نامه، در سیستم جامع رتبه‌بندی، حداقل امتیاز لازم را کسب می‌کردند.

کاهش تعداد دعوت‌نامه‌های صادر شده در سال ۲۰۱۹

با توجه به اهداف اداره مهاجرت برای سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰، برای سه برنامه مهاجرتی اقتصادی فدرال، انتظار می‌رفت تعداد دعوت‌نامه‌های ارسال شده در سال ۲۰۱۹ از ۸۹۸۰۰ دعوت نامه بیشتر شود. با این حال‌، با وجود تعداد دعوت نامه‌های زیادی که در اواخر سال ۲۰۱۸ صادر شد، می‌توان کاهش تعداد دعوت‌نامه صادر شده در سال ۲۰۱۹ را اینطور توجیه کرد که اداره مهاجرت قصد داشته تا به استاندارد خود را مبنی بر بررسی درخواست‌های اقامت دائم ظرف مدت ۶ ماه، پایبند بماند. به این ترتیب، می‌توان گفت که اداره مهاجرت کانادا تعداد دعوت‌نامه‌های کمتری را نسبت به سال گذشته صادر کرده است تا بتواند زمان کافی برای بررسی درخواست‌ها داشته باشد.

تعداد دعوت‌نامه‌های صادر شده در هر فراخوان در سال ۲۰۱۹

اداره مهاجرت در سال ۲۰۱۹،‌ در مورد الگوی صدور تعداد دعوت‌نامه‌ها در هر فراخوان تجدید نظر کرد. تقریبا هر دو الی سه ماه تعداد دعوت‌‌نامه‌های بیشتری صادر شد و در سال ۲۰۱۸، در هر فراخوان تقریبا ۲۷۵۰ تا ۳۹۰۰ دعوت‌نامه ارسال شد. الگوی صدور دعو‌ت‌نامه‌ها در سال ۲۰۱۹، قابل پیش‌بینی نبود و هیچ کس نمی‌توانست بگوید که در فراخوان بعدی اکسپرس انتری چه تعداد دعوت‌نامه صادر خواهد شد. در سه ماهه آخر سال ۲۰۱۹، تعداد دعوت‌نامه‌ها در هر فراخوان افزایش داشت و در فراخوان اکتبر به ۳۹۰۰ دعوت‌نامه و در فراخوان نوامبر به ۳۶۰۰ دعوت‌نامه رسید. در ماه دسامبر نیز دو فراخوان برگزار شد که در هر کدام ۳۲۰۰ دعوت‌نامه صادر شدند.

حداقل امتیاز مورد نیاز برای دریافت دعوت‌نامه

متقاضیان بر اساس امتیازی که در سیستم جامع رتبه‌بندی کسب‌ کرده‌اند، در فراخوان‌های اکسپرس انتری دعوت‌نامه دریافت می‌کنند. سیستم جامع رتبه‌بندی معیارهای متعددی را برای اعطای امتیاز به داوطلبان در نظر می‌گیرد. مهمترین معیارهای این سیستم عبارتند از: سن، سطح تحصیلات، داشتن سابقه کار تخصصی و مهارت در زبان انگلیسی یا فرانسه. در ۲۴ فراخوانی که برای همه برنامه‌های مهاجرت اقتصادی اکسپرس انتری در سال ۲۰۱۹ برگزار شدند، حداقل امتیاز لازم بین ۴۳۸ (در ۳۰ ژانویه) تا ۴۷۵ (در ۳۰ اکتبر) بود. می‌توان گفت که حداقل امتیاز لازم، به تعداد دعوت‌نامه‌های صادر شده در هر فراخوان و بازه بین برگزاری فراخوان‌ها در سال ۲۰۱۹ بستگی داشت. یکی دیگر از عواملی که می‌تواند حداقل امتیاز لازم در سیستم جامع رتبه‌بندی در سال ۲۰۱۹ را توضیح دهد این است که تعداد متقاضیان اکسپرس انتری که در انتخاب استانی پذیرفته شدند و ۶۰۰ امتیاز بیشتر دریافت کردند، به طور چشمگیری افزایش داشتند.
Rate this post
مقالات مرتبط
Notifications Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes