دومین فراخوان استان ساسکاچوان در سال ۲۰۲۰ برگزار شد

در روز  ۱۳ ژانویه سال ۲۰۲۰، استان ساسکاچوان در دومین فراخوان خود برای ۲۳۴ متقاضی مهاجرت به کانادا ، دعوت‌نامه ارسال کرد. درست در عرض ۴ روز، این استان توانسته است جمعا ۵۴۲ دعوت‌نامه برای متقاضیان صادر کند. استان ساسکاچوان در فراخوان قبلی خود در تاریخ ۹ ژانویه‌ سال ۲۰۲۰، برای ۳۰۸ متقاضی مهاجرت دعوت‌نامه ارسال کرد. این دو فراخوان تنها با فاصله دو روز برگزار شدند و از زمان معرفی سیستم ابراز تمایل (Expression of Interest (EOI) در ماه آگوست سال ۲۰۱۸ تا کنون، این کوتاه‌ترین بازه زمانی بین دو فراخوان در ساسکاچوان است.

دعوت‌نامه‌ها برای کدام دسته از متقاضیان مهاجرت به کانادا صادر شدند؟

دعوت‌نامه‌هایی که در تاریخ ۱۳ ژانویه صادر شدند، برای متقاضیان هر دو جریان اکسپرس انتری و مشاغل مورد نیاز استان ارسال شدند. سیستم ابراز تمایل استان ساسکاچوان به این استان اجازه می‌دهد تا متقاضیانی را انتخاب کند که پتانسیل‌های لازم جهت رشد و پیشرفت این استان را داشته باشند. متقاضیانی که تمایل دارند در استان ساسکاچوان زندگی کنند باید در سیستم ابراز تمایل پروفایل ایجاد کنند. در این سیستم متقاضیان بر اساس معیارهایی مانند سابقه کار، سطح تحصیلات، سطح مهارت در زبان، سن و داشتن بستگان در این استان ارزیابی می‌شوند. متقاضیان در شبکه ارزیابی امتیازات برای نیروی کار متخصص خارجی بر یک مبنای ۱۰۰ امتیازی ارزیابی و رتبه‌بندی می‌شوند و افرادی که دارای بالاترین رتبه و امتیاز باشند در فراخوان‌های انتخاب استانی، دعوت‌نامه دریافت خواهند کرد.  حداقل امتیاز لازم برای دریافت دعوت‌نامه در تاریخ ۱۳ ژانویه، برای هر دو زیر گروه (متقاضیان هر دو جریان اکسپرس انتری و مشاغل مورد نیاز استان) برابر با ۶۹ بود. متقاضیان مهاجرت به کانادا برای دریافت دعوت‌نامه از SINP، نیازی به پیشنهاد شغلی نداشتند. اما داشتن یک سال سابقه کار تخصصی در یکی از مشاغل مورد نیاز استان، الزامی بود.

زیر گروه اکسپرس انتری

SINP در دومین فراخوان استان ساسکاچوان در سال جدید، ۱۲۵ دعوت‌نامه برای متقاضیانی ارسال شد که در مجموعه اکسپرس انتری فدرال دارای پروفایل معتبری بودند. در حقیقت، اکسپرس انتری استان ساسکاچوان به سیستم اکسپرس انتری فدرال مرتبط است. سیستم اکسپرس انتری فدرال، متقاضیان مهاجرت را تحت سه برنامه مهاجرت اقتصادی مدیریت می‌کند. این سه برنامه عبارتند از:
  • کلاس نیروی کار متخصص فدرال
  • کلاس تجارت حرفه‌ای فدرال
  • برنامه رده تجربه کانادایی
متقاضیان مهاجرت به کانادا که علاوه بر پروفایل اکسپرس انتری دارای پروفایل در سیستم ابراز تمایل نیز بودند و حداقل ۶۹ امتیاز در شبکه ارزیابی داشتند، در این دور از فراخوان، دعوت‌نامه دریافت کردند. متقاضیان سیستم اکسپرس انتری می‌توانند با شرکت در انتخاب استانی و قبول شدن در آن ۶۰۰ امتیاز بیشتر در سیستم جامع رتبه بندی دریافت کنند. این امتیاز بیشتر، شانس متقاضیان را برای دریافت دعوت‌نامه به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد.

زیر گروه مشاغل مورد نیاز استان

زیر گروه مشاغل مورد نیاز استان ساسکاچوان مناسب آن دسته از متقاضیان مهاجرت به کانادا است که در سیستم اکسپرس انتری فدرال، پروفایل ندارند. در دومین فراخوان استان ساسکاچوان از میان ۲۳۴ دعوت‌نامه صادر شده در نهم ژانویه سال ۲۰۲۰، حدود ۱۰۹ دعوت‌‌نامه برای متقاضیان این زیر گروه ارسال شد تا درخواست خود را برای شرکت در انتخاب استانی و دریافت اقامت دائم کانادا ارائه کنند. متقاضیان برای دریافت دعوت‌نامه حداقل باید ۶۹ امتیاز داشتند. در این فراخوان از متقاضیان دارای سابقه کار و تخصص در ۶۵ زمینه شغلی دعوت‌ به عمل آمد. برخی از این مشاغل عبارتند از:
  • مدیران مالی
  • متخصصان منابع انسانی
  • پروفسورها و استادان دانشگاه‌ها
Rate this post
مقالات مرتبط
Notifications Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes