بزرگترین فراخوان اکسپرس انتری در سال 2020 برگزار شد

بزرگترین فراخوان اکسپرس انتری در تاریخ ۱۹ فوریه سال ۲۰۲۰ برگزار شد و متقاضیان برای شرکت در این فراخوان حداقل به ۴۷۰ امتیاز در سیستم جامع رتبه‌بندی نیاز داشتند. این بزرگترین فراخوانی است که اکسپرس انتری تاکنون برگزار کرده است و در آن ۴۵۰۰ دعوت‌نامه برای متقاضیان ارسال شد.

فراخوان‌های اکسپرس انتری

سیستم اکسپرس اینتری کانادا، منبع اصلی جذب نیروی کار متخصص در کانادا محسوب می‌شود و در سال ۲۰۱۵ راه‌اندازی شد. این سیستم متقاضیانی که شرایط برای مهاجرت به کانادا داشتند را در مجموعه‌ای (استخر اکسپرس انتری) تحت سه برنامه مهاجرتی اقتصادی، مدیریت می‌کند. این سه برنامه اقتصادی عبارتند از:
  1. کلاس نیروی کار متخصص فدرال
  2. کلاس تجارت حرفه‌ای فدرال
  3. رده تجربه کانادایی
متقاضیان در سیستم اکسپرس انتری، بر اساس معیار‌های سیستم جامع رتبه‌بندی (CRS) امتیاز دریافت می‌کنند و رتبه‌بندی می‌شوند. این سیستم معیار‌های متعددی را بر اساس فاکتور‌های سرمایه انسانی (مانند سن، سطح تحصیلات، سابقه کار تخصصی و سطح مهارت در زبان انگلیسی و فرانسه) در نظر می‌گیرد. داشتن جاب آفر کانادایی، از شرط‌های اصلی دریافت دعوت‌نامه نیست اما متقاضیانی که دارای پیشنهاد کار معتبری باشند، می‌توانند امتیاز بیشتری را از سیستم جامع رتبه بندی دریافت کنند. متقاضیانی که بالاترین رتبه و امتیاز را داشته باشند، در دورهای منظم دعوتی که توسط سیستم اکسپرس انتری برگزار می‌شوند، دعوت‌نامه دریافت خواهند کرد و می‌توانند از این طریق درخواست اقامت دائم کنند.

حداقل امتیاز لازم در بزرگترین فراخوان اکسپرس انتری

در دور جدید فراخوان اکسپرس انتری (۱۹ فوریه سال ۲۰۲۰)، حداقل امتیازی که متقاضیان برای دریافت دعوت‌نامه نیاز داشتند ۴۷۰ امتیاز بود. این امتیاز  نسبت به فراخوان قبلی (تاریخ ۵ فوریه سال ۲۰۲۰) ۲ امتیاز کاهش داشت. در حقیقت، متقاضیان در فراخوان قبلی به ۴۶۸ امتیاز برای دریافت دعوت‌نامه نیاز داشتند. از ابتدای سال ۲۰۲۰ تاکنون، سیستم اکسپرس انتری ۱۴۸۰۰ دعوت‌نامه در طی ۴ فراخوان برای متقاضیان مهاجرت به کانادا صادر کرده است. در این فراخوان قانون پوئن شکنی نیز اجرا شد؛ یعنی متقاضیانی که ۴۷۰ امتیاز داشتند و قبل از ۱۳ ژانویه سال ۲۰۲۰، ساعت ۱۰:۵۲:۵۲ پروفایل خود را ایجاد کرده بودند، دعوت‌نامه دریافت کردند.
مقالات مرتبط
پاسخ دهید
Notifications Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes