اولین فراخوان استان ساسکاچوان در سال ۲۰۲۰ برگزار شد

ساسکاچوان در اولین فراخوان خود در تاریخ ۹ ژانویه‌ سال ۲۰۲۰، برای ۳۰۸ متقاضی مهاجرت دعوت‌نامه ارسال کرد تا درخواست خود را برای شرکت در انتخاب استانی و دریافت اقامت دائم کانادا، ارائه کنند.

اولین فراخوان ساسکاچوان و شرایط دریافت دعوت‌نامه

این اولین فراخوان استان ساسکاچوان برای شرکت در انتخاب استانی (SINP) است. دعوت‌نامه‌ها برای متقاضیان هر دو جریان اکسپرس انتری و مشاغل مورد نیاز استان ارسال شدند. متقاضیان مهاجرت به کانادا برای دریافت دعوت‌نامه از SINP، نیازی به پیشنهاد شغلی نداشتند. با این حال، یکی از شرایط مهم برای دریافت دعوت‌نامه، داشتن پروفایل در سیستم ابراز تمایل (Expression of Interest (EOI)) بود. متقاضیان همچنین می‌بایستی یک سال سابقه کار تخصصی در یکی از مشاغل مورد نیاز استان ساسکاچوان داشتند. این سابقه کار حتما باید با رشته تحصیلی متقاضیان مطابقت داشته باشد.

متقاضیان چگونه در سیستم ابراز تمایل ارزیابی و رتبه‌بندی می‌شوند؟

پروفایل‌های متقاضیان در سیستم ابراز تمایل (Expression of Interest (EOI)) بر اساس عواملی مانند سن‌، سابقه کار تخصصی، سطح تحصیلات ، سطح توانایی و مهارت در زبان و داشتن آشنایان یا بستگان در ساسکاچوان ارزیابی می‌شود. پس از انجام‌ روند ارزیابی، متقاضیان بر یک مبنای ۱۰۰ امتیازی بر اساس شبکه ارزیابی امتیازات برای نیروی کار متخصص خارجی SINP ،امتیاز دریافت می کنند. این امتیاز تعیین کننده رتبه متقاضیان در مجموعه سیستم ابراز تمایل خواهد بود. افرادی که بتوانند بالاترین امتیاز و رتبه را کسب کنند در فراخوان‌های منظم استان ساسکاچوان دعوت‌نامه دریافت خواهند کرد. در اولین فراخوان استان ساسکاچوان در سال ۲۰۲۰، متقاضیان هر دو گروه (سیستم اکسپرس انتری و مشاغل مورد نیاز استان) به حداقل ۶۹ امتیاز نیاز داشتند.

زیر گروه اکسپرس انتری

SINP در اولین فراخوان استان ساسکاچوان در سال جدید، ۱۴۲دعوت‌نامه برای متقاضیانی ارسال کردند که در مجموعه اکسپرس انتری فدرال دارای پروفایل معتبری بودند. در حقیقت، اکسپرس انتری استان ساسکاچوان به سیستم اکسپرس انتری فدرال مرتبط است. سیستم اکسپرس انتری فدرال، متقاضیان مهاجرت را تحت سه برنامه مهاجرت اقتصادی مدیریت می‌کند. این سه برنامه عبارتند از:
  • کلاس نیروی کار متخصص فدرال
  • کلاس تجارت حرفه‌ای فدرال
  • برنامه رده تجربه کانادایی
متقاضیانی که علاوه بر پروفایل اکسپرس انتری دارای پروفایل در سیستم ابراز تمایل نیز بودند و حداقل ۶۹ امتیاز در شبکه ارزیابی داشتند، در این دور از فراخوان، دعوت‌نامه دریافت کردند. متقاضیان سیستم اکسپرس انتری می‌توانند با شرکت در انتخاب استانی و قبول شدن در آن ۶۰۰ امتیاز بیشتر در سیستم جامع رتبه بندی دریافت کنند. این امتیاز بیشتر، شانس متقاضیان را برای دریافت دعوت‌نامه به شکل قابل توجهی افزایش می دهد.

زیر گروه مشاغل مورد نیاز استان

زیرگروه مشاغل مورد نیاز استان ساسکاچوان مناسب آن دسته از متقاضیانی است که در سیستم اکسپرس انتری فدرال، پروفایل ندارند. در اولین فراخوان استان ساسکاچوان از میان ۳۰۸ دعوت‌نامه صادر شده در نهم ژانویه سال ۲۰۲۰، حدود ۱۶۶ دعوت‌‌نامه برای متقاضیان این زیر گروه ارسال شد تا درخواست خود را برای شرکت در انتخاب استانی و دریافت اقامت دائم کانادا ارائه کنند. متقاضیان برای دریافت دعوت‌نامه حداقل باید ۶۹ امتیاز داشتند. در این فراخوان از متقاضیان دارای سابقه کار و تخصص در ۸۲ زمینه شغلی دعوت‌ به عمل آمد. برخی از این مشاغل عبارتند از:
  • مدیران کشاورزی
  • افسران اداری
  • تکنسین‌های خدمات الکترونیک خانه و اداره‌‌ها
Rate this post
مقالات مرتبط
Notifications Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes