اولین فراخوان استان انتاریو در سال ۲۰۲۰ برگزار شد

استان انتاریو اولین فراخوان خود را در سال ۲۰۲۰ در روز جمعه برگزار کرد و برای ۲۴۲ متقاضی دعوت‌نامه ارسال کرد تا درخواست خود را برای شرکت در انتخاب استانی و دریافت اقامت دائم کانادا ارائه کنند. این فراخوان در روز نهم ژانویه سال ۲۰۲۰ برای متقاضیان شرکت در برنامه نیروی کار متخصص فرانسوی زبان برگزار شد.

نیروی کار متخصص فرانسوی زبان

برنامه نیروی کار متخصص فرانسوی زبان یکی از جریان‌های مهاجرتی استان انتاریو است که با سیستم اکسپرس انتری فدرال مرتبط است. سیستم اکسپرس انتری فدرال اصلی‌ترین منبع برای جذب نیروی کار متخصص خارجی است. در این سیستم نیروی کار متخصص در سه برنامه مهاجرت اقتصادی مدیریت می‌شوند. این برنامه‌ها عبارتند از:
  • کلاس نیروی کار متخصص فدرال
  • کلاس تجارت حرفه‌ای فدرال
  • برنامه رده تجربه کانادایی
متقاضیان شرکت در این سه برنامه مهاجرتی بر اساس معیارهای سیستم جامع رتبه بندی امتیاز دریافت می‌کنند و افرادی که دارای شرایط لازم باشند وارد مجموعه متقاضیان واجد شرایط در سیستم اکسپرس انتری می‌شوند. هرچه امتیاز متقاضیان بالاتر باشد، رتبه بالاتری نیز به دست می‌آورند. به این ترتیب، افرادی که رتبه بالاتری داشته باشند، در فراخوان‌های منظمی که توسط سیستم اکسپرس انتری برگزار می‌شود، دعوت‌نامه دریافت می کنند. همچنین افراد می‌توانند از طریق شرکت در انتخاب استانی و قبول شدن در آن، ۶۰۰ امتیاز بیشتر  در سیستم جامع رتبه‌بندی دریافت کنند. این امتیاز به طور قابل توجهی بر شانس متقاضیان برای دریافت دعوت‌نامه تاثیر مثبتی خواهد داشت.

جزئیات برنامه نیروی کار متخصص فرانسوی زبان

این برنامه مهاجرتی به استان‌های مختلف اجازه می دهد تا از طریق برنامه‌های استانی خود، در مجموعه متقاضیان واجد شرایط سیستم اکسپرس، به دنبال نیروی کار متخصص و مورد نیاز در بازار کار باشند. در کنار شرایط عمومی، یکی از شرایط مهم این برنامه این است که متقاضیان باید بتوانند به زبان فرنسه صحبت کنند و بنویسند و این زبان را  به درستی درک کنند. متقاضیان باید همچنین در چهار مهارت اصلی زبان فرانسه (خواندن، نوشتن، گوش دادن و صحبت کردن)‌ در معیار زبان کانادایی (Canadian Language Benchmark (CLB)  حداقل نمره ۷ را کسب کنند. در آخرین فراخوان استان انتاریو، برای ۲۴۲ متقاضی با حداقل امتیاز ۴۳۳ تا ۴۷۲ (در سیستم جامع رتبه بندی) دعوت‌نامه ارسال شد.
Rate this post
مقالات مرتبط
Notifications Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes