فراخوان بزرگ دیگری توسط استان ساسکاچوان برگزار شد

ساسکاچوان، ماه اکتبر را با یک فراخوان بزرگ دیگر به پایان رساند. در این دور دعوت که در تاریخ ۳۱ اکتبر سال ۲۰۱۹ برگزار شد، این استان به ۸۵۸ متقاضی در دو زیر گروه اکسپرس انتری و مشاغل مورد نیاز دعوت‌نامه ارسال کرد. حدود ۶ هفته پیش استان ساسکاچوان حدود ۲۰۰ شغل جدید را به لیست مشاغل استان افزود و پس از آن فراخوان‌ها منظمی را از طریق برنامه محبوب انتخاب استانی ساسکاچوان (SINP) برگزار کرد. متقاضیان هیچ یک از دو زیر گروه مورد نظر، نیازی به سابقه کار در این استان یا سابقه کار در کانادا نداشتند. زیر گروه اکسپرس انتری SINP به سیستم اکسپرس انتری فدرال متصل است. این سیستم، متقاضیان را در مجموعه خود در سه دسته مهاجرتی فدرال کانادا مدیریت می‌کند. این سه دسته عبارتند از:
  • کلاس نیروی کار متخصص فدرال
  • کلاس تجارت حرفه‌ای فدرال
  • رده تجربه کانادایی
همچنین زیر گروه مشاغل مورد نیاز نیز برای متقاضیانی مناسب است که در سیستم اکسپرس انتری فدرال پروفایل ندارند.  

۱۱ فراخوان برای زیر گروه‌ اکسپرس انتری و مشاغل مورد نیاز

از زمان افزایش لیست مشاغل مورد نیاز، استان ساسکاچوان تا کنون ۶ دور دعوت برای زیر گروه اکسپرس انتری،‌ و ۵ دور دعوت برای مشاغل مورد نیاز برگزار کرده است. به طور کلی می‌توان گفت که در این ۱۱ فراخوان، استان ساسکاچوان برای ۴۷۰۴ نفر دعوت‌نامه ارسال کرده است. این فراخوان‌ها از رویکرد جدید استان به مشاغل مورد نیاز تحت دو زیر گروه، پیروی کردند. متقاضیان هر دوی این زیر گروه‌ها برای دریافت دعوت‌نامه به حداقل یک سال تجربه یا سابقه کار مرتبط در شغل مورد نظر استان ساسکاچوان نیاز داشتند. این شغل باید مرتبط به رشته تحصیلی متقاضیان باشد. SINP در طی اقدامی، لیست مشاغل مورد نیاز محدود خود را در اواسط ماه سپتامبر گسترش داد و در حال حاضر ۲۱۹ شغل مختلف در لیست مشاغل این استان وجود دارد. در فراخوان ۳۱ اکتبر دعوت‌نامه‌ها به متقاضیان دارای تخصص در ۵۸ شغل از این لیست، ارسال شدند. برخی از این مشاغل عبارتند از، متخصصان منابع انسانی، تحلیلگران و مشاوران سیستم‌های اطلاعاتی،‌تحلیلگران پایگاه داده و مدیران داده‌ها و غیره.  

سیستم ابراز تمایل

متقاضیان هر دو زیر گروه (اکسپرس انتری و مشاغل مورد نیاز ) باید در سیستم ابراز تمایل ساسکاچوان (EOI) ثبت نام کنند تا بتوانند در انتخاب استانی ساسکاچوان، شرکت کنند. افراد واجد شرایط در سیستم ابراز تمایل بر یک مبنای ۱۰۰ امتیازی در شبکه ارزیابی امتیازات نیروی کار متخصص خارجی، رتبه بندی می‌شوند. در این شبکه ارزیابی، فاکتورهای مختلفی بر امتیاز دریافت شده توسط متقاضیان تاثیر دارند. مهمترین معیار‌ها عبارتند از سن، سطح تحصیلات، سابقه کار تخصصی، میزان مهارت در زبان انگلیسی یا زبان فرانسه و داشتن بستگان در ساسکاچوان. متقاضیانی که بیشترین امتیاز را دریافت می‌کنند، از طریق فراخوان‌های منظمی که توسط SINP برگزار می‌شوند، دعوت‌نامه دریافت می‌کنند. تمام متقاضیان واجد شرایط زیر گروه‌ اکسپرس انتری و مشاغل مورد نیاز، برای دریافت دعوت‌نامه در فراخوان ۳۱ اکتبر در سیستم ابراز تمایل، حداقل به ۶۹ امتیاز نیاز داشتند.  
Rate this post
مقالات مرتبط
Notifications Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes