دولت کبک دعوت‌نامه‌های جدیدی را برای جذب نیروی کار خارجی ارسال کرد

 استان کبک در دور جدید قرعه کشی خود که در تاریخ ۱۹ اوت برگزار شد، ۴۴۴ دعوت‌نامه به نیروی کار خارجی ارسال کرد.

در این دور قرعه کشی، تمرکز دولت کبک بر روی جذب متقاضیانی بود که در برنامه مهاجرتی نیروی کار تخصصی شرکت کردند.

این دعوت نامه برای متقاضیانی ارسال شد که واجد شرایط زیر بودند:

متقاضیانی که به موجب بند ۲۸ قانون كبك برای افزایش رونق اجتماعی- اقتصادی كبك و تأمین نیازهای بازار كار در برنامه مهجرتی نیروی کار خارجی متخصص شرکت کردند.

متقاضیانی که قبل از ۱۷ دسامبر سال ۲۰۱۹ از طریق سیستم EOI درخواست خود را به وزیر ارسال کردند.

و متقاضیانی که واجد شرایط زیر بودند:

درخواست آنها، به موجب ماده ۵.۰۱ آیین نامه مربوط به انتخاب اتباع خارجی به وزیر ارسال شده باشد.

افرادی که در تاریخ ۱۶ ژوئن سال ۲۰۱۹ در کبک اقامت داشتند، و در عین حال مجوز تحصیلی آنها،‌ توسط اداره مهاجرت کانادا،‌ صادر شده بود.

سیستم‌ Arrima برای مهاجرت به کبک

سیستم مهاجرتی کبک به نام Arrima سال گذشته برای دریافت EOI برای برنامه نیروی کار متخصص خارجی در کبک و مدیریت مجموعه متقاضیان معرفی شد.

سیستم ابراز تمایل (Expression of Interest (EOI)) یک برنامه مهاجرتی نیست بلکه سیستمی است که از طریق آن متقاضیان تمایل خود را برای دریافت گواهی انتخاب کبک (Certificat de sélection du Québec یا CSQ) به وزارت مهاجرت کبک اطلاع دهند.

CSQ به متقاضیان این امکان را می‌دهد تا بتوانند درخواست اقامت دائم خود را ارائه کنند.

سیستم آنلاین ابراز تمایل (Expression of Interest (EOI)) راهی برای پذیرش درخواست متقاضیان برای شرکت در برنامه نیروی کار متخصص کبک است.

کسب امتیاز برای شرکت در برنامه نیروی کار خارجی

تحت سیستم EOI،  متقاضیان ابتدا در Arrima پروفایل ایجاد می‌کنند و بر اساس عواملی از جمله سن، تحصیلات، رشته تحصیلی، سابقه کار و مهارت در زبان فرانسه، امتیاز کسب می‌کنند.

به این ترتیب، متقاضیان بر اساس امتیازی که کسب کرده‌اند یا بر اساس دیگر عوامل مانند نیاز به نیروی کار خارجی در مناطق دور افتاده استان کبک، دعوت‌نامه دریافت می‌کنند.

پس از دریافت دعوت‌نامه، افرادی که درخواست خود را ارسال می کنند و CSQ دریافت می کنند، می توانند از طریق وزارت مهاجرت فدرال کانادا، درخواست اقامت دائم کنند.

Rate this post
مقالات مرتبط
Notifications Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes