نیوبرانزویک شاهد افزایش حجم مهاجرت در پنج سال آینده خواهد بود

دولت کانادا سعی دارد با افزایش حجم مهاجرت به نیوبرانزویک ، با چالش‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از جمعیت پیر این استان مقابله کند.

در این استراتژی دولت برای رفع مشکلات این استان قصد دارد تا سال ۲۰۲۴، تعداد مهاجران اقتصادی مستقر در نیوبرانزویک را به ۷۵۰۰ نفر برساند.

با استفاده از این استراتژي، نرخ مهاجرت به این استان تا حدود یک درصد نسبت به کل جمعیت رشد خواهد داشت و حدودا تعداد مهاجران ساکن در این استان دوبرابر می‌شود.

تشویق مهاجرت به نیوبرانزویک راهی برای نجات آینده اقتصادی و اجتماعی

به گفته وزیر آموزش عالی، تروور هولدر استان نیوبرانزویک، رشد جمعیت راهی موثر برای موفقیت آتی این استان است.

از نظر او، ‍جذب و حفظ شهروندان جدید کانادایی و افزایش جمعیت استان نیوبرانزویک راهی برای بهبود وضعیت نیروی کار و برطرف کرن نیاز کارفرمایان است.

بر طبق این گزارش، قرار است طی ۱۰ سال آینده، ۱۲۰ هزار فرصت شغلی جدید در این استان برای مهاجرین فراهم شود. آمار و ارقام نشان می‌دهند که درست در مدت همین ۱۰ سال، ۱۱۰ هزار نیروی کار از بازار کار به دلیل بازنشستگی، خارج می‌شوند.

این گزارش همچنین خاطر نشان می‌شود که سن جمعیت کنونی این استان برای ورود به بازار کار، بسیار کم است و نیازهای نیروی کار را برآورده نمی‌کند.

یکی از نگرانی هایی که در این راستا وجود دارد، فراهم کردن خدمات تامین اجتماعی مانند بیمه درمانی برای مهاجران و جمعیت جدید استان است. در این گزارش آمده است که تعداد افراد واجد شرایطی که می‌توانند به ازای هر شهروند سالخورده به بازار کار وارد شوند، از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸ از ۴.۶ به ۳.۱ کاهش یافته و اگر این روند ادامه پیداکند، تا سال ۲۰۲۷،‌ به ۲.۳ می‌رسد.

این امر به شدت می‌تواند بر ظرفیت‌ خدمات اقتصادی و اجتماعی تاثیر گذارد و تشویق افراد برای مهاجرت به نیوبرانزویک، راهی کارآمد برای حل این مشکل است.

Rate this post
مقالات مرتبط
Notifications Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes