اکسپرس انتری ۳۴۰۰ دعوت‌نامه صادر کرد

دولت کانادا ۳۴۰۰ دعوت نامه برای متقاضیان سیستم اکسپرس انتری صادر کرد و از آنها خواست تا درخواست اقامت دائم خود را ارسال کنند. این فراخوان در تاریخ ۲۲ ژانویه برگزار شد و حداقل امتیاز لازم در برای دریافت دعوت‌نامه ۴۷۲ بود که نسبت به فراخوان ۸ ژانویه ۲ امتیاز کاهش داشت. از ابتدای سال ۲۰۲۰ تاکنون، اداره مهاجرت کانادا ۶۸۰۰ دعوت به اقدام از طریق اکسپرس انتری صادر کرده است. کانادا قصد دارد برای سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، تعداد دعوت‌نامه‌های بیشتری را صادر کند. هدف اکسپرس انتری جذب ۸۵۸۰۰ نفر در سال ۲۰۲۰ و ۸۸۸۰۰ نفر در سال ۲۰۲۱ از طریق سه برنامه مهاجرت اقتصادی است.

سیستم اکسپرس انتری راهی برای دریافت اقامت دائم کانادا

سیستم اکسپرس انتری، منبع اصلی جذب نیروی کار متخصص در کانادا محسوب می‌شود و در سال ۲۰۱۵ راه‌اندازی شد. این سیستم متقاضیان واجد شرایط برای مهاجرت به کانادا را در مجموعه‌ای (استخر اکسپرس انتری) تحت سه برنامه مهاجرتی اقتصادی، مدیریت می‌کند. این سه برنامه اقتصادی عبارتند از:
  • کلاس نیروی کار متخصص فدرال
  • کلاس تجارت حرفه‌ای فدرال
  • رده تجربه کانادایی
متقاضیان در سیستم اکسپرس انتری، بر اساس معیار‌های سیستم جامع رتبه‌بندی (CRS) امتیاز دریافت می‌کنند و رتبه‌بندی می‌شوند. این سیستم معیار‌های متعددی را بر اساس فاکتور‌های سرمایه انسانی (مانند سن، سطح تحصیلات، سابقه کار تخصصی و سطح مهارت در زبان انگلیسی و فرانسه) در نظر می‌گیرد. داشتن پیشنهاد کار، از شرط‌های اصلی دریافت دعوت‌نامه نیست اما متقاضیانی که دارای پیشنهاد کار معتبری باشند، می‌توانند امتیاز بیشتری را از سیستم جامع رتبه بندی دریافت کنند. متقاضیانی که بالاترین رتبه و امتیاز را داشته باشند، در دورهای منظم دعوتی که توسط سیستم اکسپرس انتری برگزار می‌شوند، دعوت‌نامه دریافت خواهند کرد و می‌توانند از این طریق درخواست اقامت دائم کنند. معمولا فراخوان‌های اکسپرس انتری هر دو هفته یک بار برگزار می‌شوند. بررسی درخواست اقامت دائم متقاضیان معمولا ۶ ماه زمان می‌برد.  جریان انتخاب استانی کانادا در کانادا ۹ استان و ۲ قلمرو  دارای برنامه انتخاب استانی هستند که به سیستم اکسپرس انتری فدرال متصل است. این جریان‌های انتخاب استانی (که حداقل امتیاز لازم در آنها متغیر است) به استان‌ها و قلمرو‌های کانادا اجازه می‌دهد تا بتوانند از سیستم اکسپرس انتری نیروی مورد نیاز خود را انتخاب و دعوت کنند. متقاضیانی که در انتخاب استانی دعوت‌نامه دریافت کنند ۶۰۰ امتیاز بیشتر کسب خواهند کرد که به طور موثری بر شانس آنها برای دریافت دعوت‌نامه تاثیر می‌گذارد. 
Rate this post
مقالات مرتبط
Notifications Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes