کانادا بهترین کشور جهان برای زندگی در سال ۲۰۲۰

امنیت، سیستم پایدار سیاسی و داشتن سیستم بهداشت و درمان توسعه یافته‌، باعث شد تا کانادا در سال ۲۰۲۰ در صدر لیست بهترین کشور جهان از نظر کیفیت زندگی قرار بگیرد. در نظر سنجی که از مردم جهان انجام شد، آنها کشور کانادا را برای پنجمین سال متوالی‌ به عنوان بهترین کشور از نظر کیفیت زندگی معرفی کردند. از بین کشورهایی که در نظرسنجی شرکت کردند، کانادا به دلیل داشتن ثبات سیاسی‌ در رتبه یک قرار گرفت، این کشور همچنین به دلیل داشتن بازار کار خوب، رتبه دوم و به خاطر داشتن سیستم آموزشی پیشرفته رتبه چهارم را کسب کرده است.

معیارهای ارزیابی بهترین کشور جهان

مردم کشورهای مختلف نیز به کانادا به خاطر داشتن سیستم بهداشت و درمان توسعه یافته، امتیاز بالایی دادند. این نظر سنجی توسط هفته‌نامه U.S. News & World Report انجام شد و در مجموع ۲۰۵۴۸ نفر از ۳۶ کشور جهان در آن شرکت کردند. در این نظرسنجی ۷۳ کشور از نظر ۹ دسته‌بندی مختلف مورد ارزیابی قرار گرفتند. این ۹ دسته‌بندی‌ها عبارتند از:
  • کیفیت زندگی
  • کارآفرینی
  • ماجراجویی و تفریح
  • وضعیت شهروندی
  • نفوذ فرهنگی
  • میراث
  • انگیزه
  • پذیرا بودن کسب‌ و کارها
  • قدرت
با در نظر گرفتن کلیه معیارها، به طور کلی، کشور کانادا در جایگاه دوم قرار گرفت. کشور سوئیس نیز توانست رتبه اول را به خود اختصاص دهد اما در هیچ معیاری (به صورت تک تک) رتبه اول را کسب نکرد. در دسته‌بندی شهروندی، سوئد رتبه اول و کانادا رتبه دوم را به خود اختصاص داد. در این دسته‌بندی،‌ معیارهایی مانند حقوق بشر، احترام به محیط زیست، برابری جنسیتی و آزادی دینی ارزیابی شدند. همچنین معیارهای احترام به حقوق مالکیت، قابل اعتماد بودن و داشتن قدرت سیاسی متعادل در این دسته بندی مورد ارزیابی قرار گرفتند. در دسته بندی «پذیرا بودن کسب و کار» کانادا رتبه سوم را به خود اختصاص داد. رتبه اول و دوم نیز به ترتیب به سوئد و لوکزامبورگ رسید. این دسته‌بندی مخصوص کشورهایی است که کسب و کار در آنها رونق دارند و  کشورها بر اساس سطح بوروکراسی‌، هزینه‌های تولید، فساد‌ مالی، محیط مالیاتی و عملکرد دولت مورد ارزیابی قرار گرفتند. مبنای امتیازدهی در معیارهای مختلف از ۱۰ امتیاز بود. کانادا به خاطر سطح فساد مالی و شفافیت دولت، توانست امتیاز کامل را به خود اختصاص دهد و به عنوان بهترین کشور جهان شناخته شود.
Rate this post
مقالات مرتبط
Notifications Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes