آخرین فراخوان اکسپرس انتری در سال ۲۰۱۹ برگزار شد

دولت کانادا برای آخرین بار در سال ۲۰۱۹، ۳۲۰۰ دعوت‌نامه برای متقاضیان اکسپرس انتری ارسال کرد. این فراخوان در تاریخ ۱۹ ماه دسامبر ۲۰۱۹ برگزار شد و متقاضیان برای دریافت دعوت نامه به حداقل ۴۹۶ امتیاز در سیستم جامع رتبه بندی (CRS) نیاز داشتند. امتیاز این دور نسبت به فراخوان قبلی (در تاریخ ۱۱ دسامبر) کاهش داشت.

سیستم اکسپرس انتری

این سیستم، متقاضیان مهاجرت به کانادا را در سه دسته مهاجرت اقتصادی در مجموعه‌ای از متقاضیان واجد شرایط، مدیریت می‌کند. این سه دسته عبارتند از:
  • کلاس نیروی کار متخصص فدرال
  • کلاس تجارت حرفه‌ای فدرال
  • و رده تجربه کانادایی

دریافت امتیاز در سیستم جامع رتبه بندی

داوطلبان بر اساس امتیازی که تحت سیستم جامع رتبه‌‌بندی دریافت می‌کنند، در مجموعه متقاضیان اکسپرس انتری، رتبه‌بندی می‌شوند. این سیستم برای اعطای امتیاز و رتبه بندی متقاضیان، معیارهای متعددی را در نظر می‌گیرد. مهمترین معیارها عبارتند از: سن، سطح تحصیلات، سابقه کار تخصص و سطح مهارت در زبان انگلیسی یا فرانسه. متقاضیانی که بیشترین امتیاز را در سیستم جامع رتبه بندی دریافت می‌کنند، در فراخوان‌های منظمی که معمولا هر دو هفته یک بار برگزار می‌شوند، دعوت نامه دریافت می‌کنند تا درخواست خود را برای اقامت دائم کانادا ارائه دهند. این فراخوان‌ها معمولا برای هر سه دسته برنامه مهاجرتی سیستم اکسپرس انتری برگزار می‌شود. حداقل امتیاز لازم برای دریافت دعوت‌نامه توسط معیارهای مختلفی تعیین می‌شود که مهمترین آنها تعداد متقاضیان موجود در مجموعه، بازه زمانی بین فراخوان‌ها و تعداد دعوت‌ به اقدام‌های صادر شده هستند. کاهش امتیاز در این دور از دعوت را می‌توان همچنین به این حقیقت نسبت داد که فاصله زمانی بین این فراخوان (۱۹ دسامبر) و فراخوان قبلی (۱۱ دسامبر) تنها ۸ روز بود. زمانی که فراخوان‌ها در بازه زمانی کمتری برگزار می‌شوند، تعداد متقاضیان کمتری با امتیاز بالاتر زمان پیدا می‌کنند تا وارد مجموعه متقاضیان واجد شرایط شوند و به این ترتیب حداقل امتیاز لازم برای دریافت دعوت‌نامه، کاهش پیدا می‌کند. اداره مهاجرت کانادا همچنین قانون پوئن شکنی را در این دور دعوت در نظر گرفت. یعنی متقاضیانی که قبل از تاریخ ۱۴ نوامبر سال ۲۰۱۹ در ساعت ۸:۴۱:۳۳ پروفایل اکسپرس انتری خود را ایجاد کردند و حداقل ۴۶۹ امتیاز داشتند، دعوت‌نامه دریافت کردند. با احتساب این فراخوان، از آغاز سال ۲۰۱۹ تا کنون، سیستم اکسپرس انتری ۸۵۳۰۰ دعوت نامه برای متقاضیان ارسال کرده است؛ یعنی حدود ۴۵۰۰ دعوت‌نامه کمتر از سال ۲۰۱۸ (۸۹۸۰۰ دعوت‌نامه‌های در سال ۲۰۱۸، برای متقاضیان ارسال شد).
Rate this post
مقالات مرتبط
Notifications Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes