فراخوان بزرگ دیگری توسط اکسپرس انتری برگزار شد

فراخوان جدیدی اکسپرس انتری در آخرین روز‌های سال ۲۰۱۹، یعنی در ۱۱ دسامبر برگزار شد. در این فراخوان این سیستم برای متقاضیان زیادی دعوت‌نامه ارسال کرد و از آنها خواست تا درخواست خود را برای دریافت اقامت دائم کانادا ارائه دهند. در این فراخوان که برای ۳۲۰۰ متقاضی دعوت‌نامه ارسال شد، متقاضیان به حداقل ۴۷۲ در سیستم جامع رتبه‌بندی امتیاز نیاز داشتند. در فراخوان قبلی که در تاریخ ۱۳ نوامبر برگزار شد، اکسپرس انتری برای ۳۶۰۰ متقاضی دعوت‌نامه ارسال و کرد که حداقل امتیاز مورد نیاز متقاضیان نیز همانند دور جدید، ۴۷۲  امتیاز بود.

سیستم اکسپرس انتری راهی برای دریافت اقامت دائم کانادا

سیستم اکسپرس انتری متقاضیان واجد شرایط برای مهاجرت به کانادا را در مجموعه‌ای (مجموعه اکسپرس انتری) تحت سه برنامه مهاجرتی اقتصادی، مدیریت می‌کند. این سه برنامه اقتصادی عبارتند از:
  • کلاس نیروی کار متخصص فدرال
  • کلاس تجارت حرفه‌ای فدرال
  • رده تجربه کانادایی
متقاضیان در سیستم اکسپرس انتری، بر اساس معیار‌های سیستم جامع رتبه‌بندی (CRS) امتیاز دریافت می‌کنند و رتبه‌بندی می‌شوند. این سیستم معیار‌های متعددی را بر اساس فاکتور‌های سرمایه انسانی (مانند سن، سطح تحصیلات، سابقه کار تخصصی و سطح مهارت در زبان انگلیسی و فرانسه) در نظر می‌گیرد. داشتن پیشنهاد کار، از شرط‌های اصلی دریافت دعوت‌نامه نیست اما متقاضیانی که دارای پیشنهاد کار معتبری باشند، می‌توانند امتیاز بیشتری را از سیستم جامع رتبه بندی دریافت کنند. متقاضیانی که بالاترین رتبه و امتیاز را داشته باشند، در دورهای منظم دعوتی که توسط سیستم اکسپرس انتری برگزار می‌شوند، دعوت‌نامه دریافت خواهند کرد و می‌توانند از این طریق درخواست اقامت دائم کنند. معمولا فراخوان‌های اکسپرس انتری هر دو هفته یک بار برگزار می‌شوند.

سیستم جامع رتبه‌بندی چگونه حداقل امتیاز را تعیین می‌کند؟

حداقل امتیازی که متقاضیان برای دریافت دعوت‌نامه در هر دور از فراخوان‌ها نیاز دارند، توسط سیستم جامع رتبه‌بندی تعیین می‌شود. این سیستم معیار‌های متعددی را برای تعیین این امتیاز در نظر می‌گیرد که برخی از مهمترین آنها عبارتند از: تعداد متقاضیان واجد شرایط در مجموعه اکسپرس انتری، تعداد دعوت‌نامه‌های صادر شده و بازه زمانی بین فراخوان‌ها. معمولا هرچه تعداد دعوت‌نامه‌های صادر شده بیشتر باشد، حداقل امتیاز لازم برای دریافت دعوت‌نامه نیز کاهش پیدا می‌کند. با وجود اینکه فراخوان ۱۱ دسامبر جزء کوچکترین فراخوان‌های اکسپرس انتری در سال ۲۰۱۹ بود، حداقل امتیاز لازم، نسبت به دیگر فراخوان‌های بزرگ‌تر، ‌کمی افزایش داشت. اداره مهاجرت همچنین در این فراخوان جدید قانون پوئن شکنی را بر اساس ساعت و تاریخ برای متقاضیان در نظر گرفت. این ساعت و زمان عبارتند از ششم ماه دسامبر سال ۲۰۱۹ در ساعت ۰۳:۰۳:۴۹. به این معنا که متقاضیانی قبل از این ساعت و تاریخ پروفایل اکسپرس انتری خود را تکمیل و تایید کردند و حداقل ۴۷۲ امتیاز در سیستم جامع رتبه‌بندی داشتند، دعوت‌نامه دریافت کردند.

تعداد دعوت‌نامه‌های ارسال شده

اداره مهاجرت کانادا (IRCC) از ابتدای سال ۲۰۱۹ تا کنون، ۸۶۱۰۰ دعوت‌نامه برای متقاضیان مهاجرت به کانادا صادر کرده است. در سال ۲۰۱۸، تعداد ۸۹۸۰۰ دعوت‌نامه برای متقاضیان صادر شد و این نشان می‌دهد که تا این تاریخ در سال ۲۰۱۹، اداره مهاجرت کانادا، ۷۷۰۰ دعوت‌نامه کمتر از سال گذشته برای متقاضیان در مجموعه اکسپرس انتری ارسال کرده است.  
Rate this post
مقالات مرتبط
Notifications Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes