جزئیات اولین فراخوان جزیره پرنس ادوارد در سال ۲۰۲۰

جزیره پرنس ادوارد در تاریخ ۱۶ ژانویه سال ۲۰۲۰، اولین فراخوان خود را برگزار و برای متقاضیان مهاجرت دعوت‌نامه ارسال کرد. این اولین فراخوان جزیره پرنس ادوارد در سال جدید است و ۱۲۳ دعوت‌نامه برای متقاضیان برنامه‌های مهاجرتی سیستم اکسپرس انتری، اثرگذاری بر بازار کار و اثرگذاری بر کسب و کار ارسال شد. از بین ۱۲۳ دعوت‌نامه ۱۱۰ دعوت‌نامه به متقاضیان دسته‌های اکسپرس انتری و اثرگذاری بر بازار کار ارسال شد و این متقاضیان می‌توانند درخواست خود را برای دریافت اقامت دائم کانادا ارائه دهند. 

سیستم اکسپرس انتری جزیره پرنس ادوارد

سیستم اکسپرس انتری جزیره پرنس ادوارد به سیستم اکسپرس انتری فدرال متصل است. سیستم اکسپرس انتری متقاضیان مهاجرت را تحت سه برنامه مهاجرت اقتصادی مدیریت می‌کند. این سه دسته عبارتند از:
  • برنامه نیروی کار متخصص فدرال
  • برنامه تجارت حرفه‌ای فدرال
  • رده تجربه کانادایی
متقاضیان در سیستم اکسپرس انتری بر اساس معیارهای سیستم جامع رتبه‌بندی (Comprehensive Ranking System (CRS)) امتیاز کسب و می‌کنند و رتبه‌بندی می‌شوند. این سیستم معیار‌های سرمایه انسانی (سن، سطح تحصیلات، سابقه کار و سطح مهارت در زبان) را برای اعطای امتیاز به متقاضیان در نظر می‌گیرد. متقاضیانی که بیشترین امتیاز را در سیستم جامع رتبه‌بندی دریافت می‌کنند، در فراخوان‌های منظمی که معمولا هر دو هفته یک بار برگزار می‌شود، دعوت‌نامه دریافت می‌کنند تا درخواست خود را برای اقامت دائم کانادا ارائه دهند. متقاضیان اکسپرس انتری می‌توانند با شرکت در انتخاب استانی و قبول شدن در آن ۶۰۰ امتیاز بیشتر دریافت کنند؛ این امتیاز بیشتر به طور قابل توجهی شانس متقاضیان را برای دریافت دعوت‌نامه افزایش می دهد. برای اینکه متقاضیان بتوانند در انتخاب استانی شرکت کنند باید پروفایل جداگانه‌ای نیز در سیستم ابزار تمایل (Expression of Interest (EOI)) ایجاد کرده باشند.  برنامه انتخاب استانی جزیره پرنس ادوارد هیچ حداقل امتیازی را برای متقاضیان این دسته مهاجرتی مشخص نکرد. 

دسته اثرگذاری بر بازار کار

دسته اثرگذاری بر بازار کار، مناسب اتباع خارجی است که دارای پیشنهاد شغلی معتبری در جزیره پرنس ادوارد هستند که توسط یک کارفرما در این جزیره پشتیبانی می‌شود. این دسته دارای سه برنامه مهاجرتی مختلف است:
  • نیروی کار متخصص
  • نیروی کار حیاتی
  • و دانشجویان فارغ‌التحصیل خارجی
متقاضیان این دسته نیز باید برای دریافت دعوت‌نامه و شرکت در انتخاب استانی دارای پروفایل در سیستم ابراز تمایل باشند. 

دسته اثرگذاری بر کسب و کار

۱۳ دعوت‌نامه نیز برای متقاضیان دسته مهاجرتی اثرگذاری بر بازار کار ارسال شد. این متقاضیان باید برای دریافت دعوت‌نامه در سیستم ابراز تمایل باید پروفایل داشته باشند و حداقل ۱۲۵ امتیاز نیز کسب کنند. دسته مهاجرتی اثرگذاری بر کسب و کار مناسب آن دسته از متقاضیانی است که تمایل دارند در جزیره پرنس ادوارد کسب و کار خود را راه‌اندازی کنند.
Rate this post
مقالات مرتبط
Notifications Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes