جزئیات دو قرعه‌کشی‌ استان آلبرتا در ماه سپتامبر، منتشر شد

در تاریخ ۱۱ و ۱۸ سپتامبر دو قرعه کشی از طریق جریان اکسپرس انتری آلبرتا برگزار شد.

در این جریان، استان آلبرتا اجازه داشت از طریق برنامه نامزدی مهاجران (AINP) در مجموعه سیستم اکسپرس انتری به دنبال متقاضیان واجد شرایط باشد.

همچنین استان آلبرتا، به دنبال متقاضیانی است که در مشاغلی فعالیت دارند که به توسعه اقتصادی  و اولویت متنوع سازی مشاغل استان کمک می کند.

متقاضیان برای دریافت دعوت‌نامه در این دور قرعه‌کشی نیازی به پیشنهاد شغلی نداشتند اما به گفته AINP داشتن پیشنهاد شغلی معتبر در استان آلبرتا، می‌تواند شانس دعوت شدن متقاضیان را افزایش دهد.

متقاضیان منتخب از سوی AINP مطلع می‌شوند و از آنها دعوت می‌شود تا درخواست خود را برای انتخاب استانی و دریافت اقامت دائم کانادا، ارائه دهد.

افرادی که در برنامه انتخاب استانی پذیرفته می‌شوند، ۶۰۰ امتیاز بیشتر از طریق سیستم جامع رتبه‌بندی دریافت می کنند.

این ۶۰۰ امتیاز بیشتر، تاثیر مثبتی بر شانس متقاضیان برای دریافت دعوت‌نامه و اخد اقامت دائم کانادا در دور‌های بعدی قرعه‌کشی دارد.

شرایط لازم برای شرکت در جریان اکسپرس انتری آلبرتا

حداقل امتیاز برای دریافت دعوت‌نامه برای متقاضیان در قرعه کشی ۱۱ سپتامبر، ۳۰۲ امتیاز بود.

در تاریخ ۱۸ سپتامبرسال ۲۰۱۹، استان آلبرتا به ۱۳۹ متقاضی واجد شرایط با حداقل ۳۵۰ امتیاز دعوت‌نامه ارسال کرد.

جریان اکسپرس انتری آلبرتا مجبوبیت زیادی در میان متقاضیان مهاجرت به کانادا دارد. این امر می‌تواند به خاطر پایین بودن امتیاز مورد قبول این استان باشد. به این معنا که، حداقل امتیاز مورد قبول برای دریافت دعوت‌نامه ۳۰۰ بوده است.

این درحالی است که حداقل امتیاز مورد قبول برای شرکت در قرعه کشی اکسپرس انتری فدرال ۴۳۸ امتیاز بود.

از ابتدای سال ۲۰۱۹ تا کنون، حدود ۴۳۷۸ دعوت‌نامه از طریق جریان اکسپرس انتری آلبرتا به متقاضیان واجد شرایط در مجموعه اکسپرس انتری ارسال شده است.

سیستم اکسپرس انتری کانادا

در سیستم اکسپرس انتری فدرال کانادا، متقاضیان در مجموعه به سه دسته اصلی تقسیم می‌شوند.

این سه دسته عبارتند از:

  • کلاس نیروی کار متخصص فدرال
  • کلاس تجارت حرفه‌ای فدرال
  • رده تجربه کانادایی

متقاضیان واجد شرایطی که در مجموعه اکسپرس انتری پروفایل دارند از طریق سیستم جامع رتبه بندی، امتیاز دریافت می‌کنند. این سیستم به متقاضیان بر اساس فاکتورهایی مانند سن، تحصیلات، سابقه کار تخصصی و مهارت در زبان انگلیسی و فرانسه، امتیاز می‌دهد.

به این ترتیب، متقاضیانی که بیشترین امتیاز را کسب می‌کند، شانس بیشتری برای دریافت دعوت‌نامه از اداره مهاجرت کانادا خواهند داشت.

Rate this post
مقالات مرتبط
Notifications Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes