استان ساسکاچوان ۶۴۶ دعوت‌نامه برای متقاضیان ارسال کرد

استان ساسکاچوان برای متقاضیان مهاجرت به کانادا، در تاریخ ۱۳ فوریه دعوت‌نامه ارسال کرد و از آن‌ها خواست تا درخواست خود را برای شرکت در انتخاب استانی و دریافت اقامت دائم ارائه کنند. در برنامه انتخاب استانی ساسکاچوان (SINP) در مجموع ۶۴۶ دعوت‌نامه برای متقاضیان در دو زیرگروه صادر شد. این دو زیرگروه عبارت‌اند از:
 • زیرگروه مشاغل مورد نیاز استان
 • زیرگروه اکسپرس انتری

شرایط دریافت دعوت‌نامه برای اقامت دائم

متقاضیانی در این فراخوان دعوت‌نامه دریافت کردند که در سیستم ابراز تمایل (Expression of Interest (EOI)) پروفایل داشتند. در برنامه انتخاب استانی ساسکاچوان، متقاضیانی از طریق سیستم ابراز تمایل دعوت‌نامه دریافت می‌کنند که وجودشان در پیشرفت این استان تأثیرگذار باشد و پتانسیل دریافت اقامت دائم این استان را داشته باشند. برای شروع متقاضیان باید در سیستم ابراز تمایل پروفایل ایجاد کنند و نشان دهند ظرفیت و توانایی لازم برای شروع زندگی در استان ساسکاچوان را دارند. معیارهایی که ظرفیت و توانایی متقاضیان را برای نشان می‌دهند عبارت‌اند از:
 • سابقه کار
 • سطح تحصیلات
 • مهارت در زبان
 • سن
 • داشتن بستگان یا آشنایان در استان ساسکاچوان
SINP از این ۵ معیار برای ارزیابی پتانسیل متقاضیان استفاده می‌کند و آن‌ها را بر یک مبنای ۱۰۰ امتیازی در شبکه ارزیابی امتیازات نیروی متخصص رتبه‌بندی می‌کند. متقاضیانی که دارای بالاترین امتیاز باشند برای انتخاب استانی و دریافت اقامت دائم دعوت نامه دریافت می‌کنند. در فراخوان ۱۳ فوریه، متقاضیان به حداقل ۷۰ امتیاز در این سیستم نیاز داشتند. داشتن پیشنهاد کار از یک کارفرما در استان ساسکاچوان الزامی نبود اما متقاضیان باید حداقل ۱ سال سابقه کار در یکی از مشاغل مورد نیاز استان داشتند. همچنین، سابقه کاری آن‌ها باید مرتبط با رشته تحصیلی‌شان بود.
زیرگروه اکسپرس انتری
در فراخوان ۱۳ فوریه استان ساسکاچوان، ۲۷۷ دعوت‌نامه برای متقاضیانی ارسال شد که در مجموعه اکسپرس انتری فدرال دارای پروفایل معتبری بودند. در حقیقت، اکسپرس انتری استان ساسکاچوان به سیستم اکسپرس انتری فدرال مرتبط است. سیستم اکسپرس انتری فدرال، متقاضیان مهاجرت را تحت سه برنامه مهاجرت اقتصادی مدیریت می‌کند. این سه برنامه عبارت‌اند از:
 • کلاس نیروی کار متخصص فدرال
 • کلاس تجارت حرفه‌ای فدرال
 • برنامه رده تجربه کانادایی
متقاضیانی که علاوه بر پروفایل اکسپرس انتری دارای پروفایل در سیستم ابراز تمایل نیز بودند و حداقل ۷۰ امتیاز در شبکه ارزیابی داشتند، در این دور از فراخوان، دعوت‌نامه دریافت کردند. متقاضیان سیستم اکسپرس انتری می‌توانند با شرکت در انتخاب استانی و قبول شدن در آن ۶۰۰ امتیاز بیشتر در سیستم جامع رتبه‌بندی دریافت کنند. این امتیاز بیشتر، شانس متقاضیان را برای دریافت دعوت‌نامه به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد.
زیرگروه مشاغل مورد نیاز استان
زیرگروه مشاغل مورد نیاز استان ساسکاچوان مناسب آن دسته از متقاضیان مهاجرت به کانادا است که در سیستم اکسپرس انتری فدرال، پروفایل ندارند. در فراخوان جدید استان ساسکاچوان از میان ۶۴۶ دعوت‌نامه صادر شده در ۱۳ ژانویه سال ۲۰۲۰، حدود ۳۶۹ دعوت‌‌نامه برای متقاضیان این زیر گروه ارسال شد تا درخواست خود را برای شرکت در انتخاب استانی و دریافت اقامت دائم کانادا ارائه کنند. متقاضیان برای دریافت دعوت‌نامه حداقل باید ۷۰ امتیاز داشتند. در این فراخوان از متقاضیان دارای سابقه کار و تخصص در ۱۰۷ زمینه شغلی دعوت‌ به عمل آمد. برخی از این مشاغل عبارت‌اند از:
 • مدیران
 • متخصصان منابع انسانی
 • نماینده‌‌های فروش
Rate this post
مقالات مرتبط
Notifications Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes