You dont have javascript enabled! Please enable it!

اصطلاحات مهاجرتی کانادا

حتی اگر سطح زبان انگلیسی خوبی داشته باشید، در مسیر مهاجرت به کانادا با اصطلاحات تخصصی روبرو می‌شوید که دانستن معنی آنها برای پرونده شما می‌تواند حیاتی باشد. فرهنگ اصطلاحات مهاجرتی کانادا، کامل‌ترین منبع در این زمینه است. شما می‌توانید حتی با جستجوی بخشی از اصطلاح انگلیسی، معنی فارسی آن را پیدا کنید. توضیحات کاملی که در مقابل هر اصطلاح وجود دارد، به شما اطمینان می‌دهد که درک درستی از آن داشته باشید.

glossary

Rate this page
error: هشدار: محتوا محافظت می شود !!