طرح جدید مهاجرتی پرستاران خانگی کانادا

پس از نارضایتی مددکاران و پرستاران خانگی از برنامه مهاجرتی مربوط به مددکاری، این‌بار دولت کانادا با بهبود شرایط مهاجرتی، دو طرح جدید را به منظور سهولت در مهاجرت مددکاران و پرستاران خانگی و اعضای خانواده آن‌ها در‌نظر گرفته‌است.

«بعد از مراقبت از مددجویان کانادایی، حال نوبت حمایت و مراقبت دولت کانادا از مددکاران و پرستاران خانگی مهاجر به کانادا است»؛ این جمله احمد حسین، وزیر مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا، حامل خبر‌های خوبی برای آن ها است.

 پیش از این مددکاران  با تصور اقامت دائم کانادا مشغول به کار بودند اما در آن شک و شبهه بسیاری وجود داشت. با ارائه دو طرح جدید، مددکاران و پرستاران خانگی  می‌توانند از طریق برنامه‌های اقامت موقت وارد کانادا شوند اما به طور قطعی در مسیر اقامت دائم قرار خواهند گرفت. این دو طرح عبارتند از:

  • مجوز کار برای مددکاران ؛ که در صورت نیاز می‌توانند در حوزه دیگری مشغول به کار شوند.
  • ویزای کار کانادا برای همسر و اجازه تحصیل برای فرزندان؛ که به منظور همراهی خانواده در نظر گرفته شده است.

دولت کانادا همچنین زمان بررسی پرونده‌های مددکاران را کاهش داده است و نهایتا طی ۱۲ ماه آن‌ها را بررسی خواهد کرد. این برنامه از اواسط اسفند ۹۷ تا اواسط خرداد ۹۸ اجرا خواهد شد.

مقالات مرتبط
پاسخ دهید
Notifications Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes