چگونه می‌توانید بعد از بیکار شدن به اقامت خود در کانادا ادامه دهید؟

مهاجرانی که وضعیت کاری خود را به خاطر ویروس کرونا از دست داده‌اند نگرانی‌های زیادی در مورد چگونگی ادامه اقامت‌ در کانادا دارند. باید گفت حتی اگر شغل خود را از دست ‌داده‌اید گزینه‌های متعددی برای ادامه اقامت در کانادا دارید.

گزینه‌های ادامه اقامت در کانادا

اگر با مجوز کار در کانادا اقامت دارید باید قبل از پایان اعتبار مجوز خود یکی از این گزینه‌ها را انتخاب کنید:
  • تمدید مجوز کار
  • درخواست مجوز کار جدید
  • تغییر وضعیت به ویزای دانشجویی و ادامه تحصیل
حتی اگر اعتبار مجوز کارتان نیز به پایان رسیده باشد، باز هم گزینه‌های متعددی پیش رو دارید. داشتن سابقه کار در کانادا اهمیت بسیار زیادی در برنامه‌های مهاجرت اقتصادی کانادا دارد و مقیمان موقتی که در بحران ویروس کرونا شغل خود را از دست داده‌اند می‌توانند وضعیت خود را به وضعیت انتظار (وضعیت ضمنی) تغییر دهند. اکثر مقیمان موقت در کانادا، از جمله دارندگان مجوز تحصیل و کار، که درخواست تمدید مجوز کرده‌اند می‌توانند تا زمان تصمیم‌گیری اداره مهاجرت در مورد درخواستشان، تحت شرایط مجوز قبلی خود در کانادا بمانند. در این حالت آنها در وضعیت انتظار قرار دارند. اگر درخواست متقاضی قبول شود می‌تواند تحت شرایط مجوز جدید به کار و تحصیل در کانادا ادامه دهد. در صورت رد شدن درخواست، متقاضی باید کانادا ترک کنند. همچنین اگر درخواست متقاضی رد شود، اما هنوز اعتبار مجوز قبلی به پایان نرسیده باشد، می‌تواند درخواست تجدید نظر کند.

مجوز کار مختص به یک کارفرمای مشخص 

متقاضیانی که دارای مجوز کار مختص به یک کارفرمای مشخص (مجوز کار محدود) هستند و کار خود را از دست می‌دهند،‌ می‌توانند تا پایان اعتبار مجوز خود در کانادا اقامت داشته باشند. از طرفی این افراد اجازه کار برای کارفرمای دیگری را ندارند. اگر در چنین حالتی قرار دارید و قصد دارید در شغل جدیدی مشغول به کار شوید، باید درخواست مجوز کار جدید کنید یا مجوز کار خود را به مجوز کار بدون محدودیت تغییر دهید. شما همچنین در صورت داشتن شرایط لازم می‌توانید تا قبل از پایان اعتبار مجوز کار خود، درخواست ویزای دانشجویی یا توریستی کنید.

مجوز کار بدون محدودیت

یکی از مزایای مجوز کار بدون محدودیت این است که دارندگان آن می‌توانند تقریبا در هرجایی و برای هر کارفرمایی در کانادا کار کنند. با این حال، دارندگان این مجوز نیز باید برای درخواست اقامت در کانادا مجوز خود را تمدید کنند. همه مجوزهای کار بدون محدودیت، قابل تمدید نیستند. دارندگان این‌ مجوز باید بدانند که در صورت داشتن شرایط لازم، تحت کدام طرح درخواست تمدید مجوز کنند:
  • طرح مجوز کار بدون محدودیت برای همسر یا شریک زندگی
  • مجوز کار آزاد تمدیدی
  • یا ویزای تعطیلات کاری
با وجود این حقیقت که بسیاری از افراد شغل خود را به خاطر شیوع ویروس کرونا از دست داده‌اند، کانادا هنوز هم برای رسیدن به اهداف بلند مدت خود و رسیدگی به چالش‌های اقتصادی، به مهاجران جدید نیاز دارد. چالش‌هایی مانند سن رو به پیری نیروی کار و کمبود در بازار کار برخی از چالش‌های اقتصادی کانادا هستند.
Rate this post
مقالات مرتبط
پاسخ دهید
Notifications Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes