تبدیل نمره آیلتس به سی‌ال‌بی

اداره مهاجرت کانادا برای امتیازدهی به فاکتور زبان، از معیار مخصوص خود تحت عنوان «معیار کانادایی زبان» استفاده می‌کند. شما با استفاده از جدول‌های این صفحه می‌توانید نمره زبان خود در آزمون زبان انگلیسی آیلتس یا زبان فرانسه TEF به معیار کانادایی زبان تبدیل کنید.

جدول تبدیل نمره آیلتس به سی‌ال‌بی

CLB Reading Writing Listening Speaking
4 3.5 4 4.5 4
5 4 5 5 5
6 5 5.5 5.5 5.5
7 6 6 6 6
8 6.5 6.5 7.5 6.5
9 7 7 8 7
10 8 7.5 8.5 7.5

جدول تبدیل نمره سلپیپ به سی‌ال‌بی

CLB Reading Writing Listening Speaking
4 4 4 4 4
5 5 5 5 5
6 6 6 6 6
7 7 7 7 7
8 8 8 8 8
9 9 9 9 9
10 10 10 10 10

جدول تبدیل نمره آزمون زبان فرانسه TEF به سی‌ال‌بی

CLB Reading Writing Listening Speaking
4 121-150 181-225 145-180 181-225
5 151-180 226-270 181-216 226-270
6 181-206 271-309 217-248 271-309
7 207-232 310-348 249-279 310-348
8 233-247 349-370 280-297 349-370
9 248-262 371-392 298-315 371-392
10 263-277 393-415 316-333 393-415
5/5 - (2 امتیاز)