جدول امتیازات اکسپرس انتری

سیستم جامع رتبه‌ بندی برای اکسپرس انتری چیست؟

سیستم اکسپرس انتری (امتیازات اکسپرس انتری) از سیستم جامع رتبه بندی استفاده می‌کند ،تا بتواند متقاضیانی را که واجد شرایط و دارای امتیاز لازم برای مهاجرت به کانادا هستند، انتخاب کند. متقاضیان در سیستم جامع رتبه‌بندی بر اساس معیارهایی امتیاز کسب می‌کنند. پس از کسب امتیاز، متقاضیانی که حداقل امتیاز لازم را کسب کنند، رتبه‌بندی شده و وارد مجموعه می‌شوند. زمانی که سیستم اکسپرس انتری فراخوان جدیدی را برگزار می‌کند، برای متقاضیانی که بالاترین رتبه را دارند، دعوت‌نامه ارسال می کند. این فراخوان‌ها به طور منظم (حدودا هر دو هفته یک بار) برگزار می شوند. در حقیقت سیستم جامع رتبه‌ بندی ،‌سیستمی پویا و رقابتی است؛ یعنی هرچه امتیاز بیشتری در این سیستم کسب کنید، شانس شما برای دریافت دعوت‌نامه بیشتر خواهد شد.
براساس برنامه مهاجرتی سه ساله دولت کانادا که سال ۲۰۱۹ منتشر شد، قرار است تعداد مهاجران این کشور از طریق برنامه‌های تحت سیستم اکسپرس انتری، افزایش پیدا کند.

نحوه امتیاز دهی.

قبل از تعیین امتیاز در سیستم جامع رتبه بندی‌ (امتیازات اکسپرس انتری) افراد ابتدا باید، شرایط لازم برای شرکت در یکی از برنامه‌های مهاجرتی زیر را داشته باشند:

  • برنامه نیروی کار متخصص فدرال.
  • برنامه تجارت حرفه‌ای فدرال.
  • رده تجربه کانادایی.

متقاضیان واجد شرایط وارد مجموعه اکسپرس انتری می‌شوند و امتیاز کسب می‌کنند. حداکثر امتیازی که یک فرد می‌تواند کسب کند، ۱۲۰۰ است.

تقسیم بندی امتیازات در اکسپرس انتری

هر فرد می‌تواند در چهار شاخص امتیاز کسب کند:

حداکثر امتیاز قابل کسب در هر بخش

Factor category     دسته‌بندی شاخص
A. Core / human capital factors 500 460 الف. شاخص‌های فردی متقاضی اصلی
B. Spouse or common-law partner factors 0 40 ب. شاخص‌های فردی همسر
C. Skill Transferability factors 100 100 ج. شاخص‌های ترکیبی
D. Additional points 600 600 د. امتیازات متفرقه

نکته:

  • مجموع امتیازات فاکتورهای الف، ب نمی‌تواند بیشتر از ۵۰۰ شود.
  • مجموع امتیازات فاکتورهای الف، ب و ج نمی‌تواند بیشتر از ۶۰۰ شود.

در جدولهای زیر ستون مربوط به افراد مجرد و افراد متاهل با آیکون‌های زیر مشخص شده‌اند:

: مجرد
: متاهل

الف. شاخص‌های فردی متقاضی اصلی

سن

Age سن
17 years or less 0 0 ۱۷ ساله یا کمتر
18 years 99 90 ۱۸ ساله
19 years 105 95 ۱۹ ساله
20 to 29 years 110 100 ۲۰ تا ۲۹ ساله
30 years 105 95 ۳۰ ساله
31 years 99 90 ۳۱ ساله
32 years 94 85 ۳۲ ساله
33 years 88 80 ۳۳ ساله
34 years 83 75 ۳۴ ساله
35 years 77 70 ۳۵ ساله
36 years 72 65 ۳۶ ساله
37 years 66 60 ۳۷ ساله
38 years 61 55 ۳۸ ساله
39 years 55 50 ۳۹ ساله
40 years 50 45 ۴۰ ساله
41 years 39 35 ۴۱ ساله
42 years 28 25 ۴۲ ساله
43 years 17 15 ۴۳ ساله
44 years 6 5 ۴۴ ساله
45 years or more 0 0 ۴۵ ساله
Maximum 110 100 حداکثر امتیاز

تحصیلات

Level of Education تحصیلات
Less than secondary school 0 0 سیکل
Secondary diploma 30 28 دیپلم دبیرستان یا هنرستان
One-year degree 90 84 مدرک دانشگاهی ۱ ساله
Two-year program 98 91 کاردانی
Bachelor’s degree 120 112 کارشناسی
Two or more certificates 128 119 ۲ مدرک (یک کارشناسی)
Master’s degree 135 126 کارشناسی ارشد
Doctoral level 150 140 دکترا
Maximum 150 140 حداکثر امتیاز

سطح زبان (زبان رسمی اول)

متقاضی تنها در صورتی می‌تواند برای مهارت خود در زبان امتیاز کسب کند، که در یکی از آزمون‌های مورد تایید اداره مهاجرت شرکت کرده باشد.

نمره متقاضی در هر یک از این آزمون‌های مورد تایید، باید به نمره استاندارد اداره مهاجرت که به آن اصطلاحا «معیار کانادایی زبان» گفته می‌شود تبدیل شود. معیار کانادایی زبان یا CLB دانش هر فرد را در چهار مهارت خواند، نوشتن، شنیدن و صحبت کردن می‌سنجد.

برای تبدیل نمره آزمون زبان خود به معیار کانادایی زبان (سی‌ال‌بی) به این صفحه بروید.

Reading     مهارت خواندن
CLB 3 or less [IELTS: 3.5] 0 0 سطح ۳ یا کمتر [آیلتس: ۳/۵]
CLB 4 or 5 [IELTS: 4] 6 6 سطح ۴ یا ۵ [آیلتس: ۴]
CLB 6 [IELTS: 5] 9 8 سطح ۶ [آیلتس: ۵]
CLB 7 [IELTS: 6] 17 16 سطح ۷ [آیلتس: ۶]
CLB 8 [IELTS: 6.5] 23 22 سطح ۸ [آیلتس: ۶/۵]
CLB 9 [IELTS: 7] 31 29 سطح ۹ [آیلتس: ۷]
CLB 10 or more [IELTS: 8] 34 32 سطح ۱۰ [آیلتس: ۸]
Maximum 34 32 حداکثر امتیاز
Writing     مهارت نوشتن
CLB 3 or less [IELTS: 4] 0 0 سطح ۳ یا کمتر [آیلتس: ۵]
CLB 4 or 5 [IELTS: 5] 6 6 سطح ۴ یا ۵ [آیلتس: ۵]
CLB 6 [IELTS: 5.5] 9 8 سطح ۶ [آیلتس: ۵/۵]
CLB 7 [IELTS: 6] 17 16 سطح ۷ [آیلتس: ۶]
CLB 8 [IELTS: 6.5] 23 22 سطح ۸ [آیلتس: ۶/۵]
CLB 9 [IELTS: 7] 31 29 سطح ۹ [آیلتس: ۷]
CLB 10 or more [IELTS: 7.5] 34 32 سطح ۱۰ [آیلتس: ۷/۵]
Maximum 34 32 حداکثر امتیاز
Listening     مهارت شنیدن
CLB 3 or less [IELTS: 4.5] 0 0 سطح ۳ یا کمتر [آیلتس: ۴/۵]
CLB 4 or 5 [IELTS: 5] 6 6 سطح ۴ یا ۵ [آیلتس: ۵]
CLB 6 [IELTS: 5.5] 9 8 سطح ۶ [آیلتس: ۵/۵]
CLB 7 [IELTS: 6] 17 16 سطح ۷ [آیلتس: ۶]
CLB 8 [IELTS: 7.5] 23 22 سطح ۸ [آیلتس: ۷/۵]
CLB 9 [IELTS: 8] 31 29 سطح ۹ [آیلتس: ۸]
CLB 10 or more [IELTS: 8.5] 34 32 سطح ۱۰ [آیلتس: ۸/۵]
Maximum 34 32 حداکثر امتیاز
Speaking     مهارت صحبت کردن
CLB 3 or less [IELTS: 4] 0 0 سطح ۳ یا کمتر [آیلتس: ۴]
CLB 4 or 5 [IELTS: 5] 6 6 سطح ۴ یا ۵ [آیلتس: ۵]
CLB 6 [IELTS: 5.5] 9 8 سطح ۶ [آیلتس: ۵/۵]
CLB 7 [IELTS: 6] 17 16 سطح ۷ [آیلتس: ۶]
CLB 8 [IELTS: 6.5] 23 22 سطح ۸ [آیلتس: ۶/۵]
CLB 9 [IELTS: 7] 31 29 سطح ۹ [آیلتس: ۷]
CLB 10 or more [IELTS: 7.5] 34 32 سطح ۱۰ [آیلتس: ۷/۵]
Maximum 34 32 حداکثر امتیاز

سطح زبان (زبان رسمی دوم)

متقاضیان همچنین می‌توانند برای مهارت در زبان دوم هم در سیستم جامع رتبه‌ بندی امتیاز کسب کنند. امتیازات به متقاضیان بر اساس سطح مهارت‌شان در چهار مهارت اصلی داده می‌شود. متقاضیان مجرد می‌توانند تا سقف ۲۴ امتیاز و متقاضیان متاهل می‌توانند تا سقف ۲۲ امتیاز، از سیستم جامع رتبه بندی امتیاز دریافت کنند. در جدول زیر، امتیازات بر اساس هر مهارت زبان (خواندن، نوشتن، شنیدن و صحبت کردن) ارائه شده‌اند.

برای تبدیل نمره آزمون زبان خود به معیار کانادایی زبان (سی‌ال‌بی) به این صفحه بروید.

Reading     مهارت خواندن
N/A 0 0
CLB 4 or less 0 0 سطح ۴ یا کمتر
CLB 5 or 6 1 1 سطح ۵ یا ۶
CLB 7 or 8 3 3 سطح ۷ یا ۸
CLB 9 or more 6 6 سطح ۹ یا بالاتر
Maximum 6 6 حداکثر امتیاز
Writing     مهارت نوشتن
N/A 0 0
CLB 4 or less 0 0 سطح ۴ یا کمتر
CLB 5 or 6 1 1 سطح ۵ یا ۶
CLB 7 or 8 3 3 سطح ۷ یا ۸
CLB 9 or more 6 6 سطح ۹ یا بالاتر
Maximum 6 6 حداکثر امتیاز
Listening     مهارت شنیدن
N/A 0 0
CLB 4 or less 0 0 سطح ۴ یا کمتر
CLB 5 or 6 1 1 سطح ۵ یا ۶
CLB 7 or 8 3 3 سطح ۷ یا ۸
CLB 9 or more 6 6 سطح ۹ یا بالاتر
Maximum 6 6 حداکثر امتیاز
Speaking     مهارت صحبت کردن
N/A 0 0
CLB 4 or less 0 0 سطح ۴ یا کمتر
CLB 5 or 6 1 1 سطح ۵ یا ۶
CLB 7 or 8 3 3 سطح ۷ یا ۸
CLB 9 or more 6 6 سطح ۹ یا بالاتر
Maximum 6 6 حداکثر امتیاز

سابقه کار کانادایی

Canadian work experience     تجربه کار در کانادا
None 0 0
1 year 40 35 ۱ سال
2 years 53 46 ۲ سال
3 years 64 56 ۳ سال
4 years 72 63 ۴ سال
5 years or more 80 70 ۵ سال
Maximum 80 70 حداکثر امتیاز

ب. شاخص‌های فردی همسر

تحصیلات همسر

Spouse’s or common-law partner’s level of education     تحصیلات همسر
Less than secondary school 0 0 سیکل
Secondary diploma 0 2 دیپلم دبیرستان یا هنرستان
One-year degree 0 6 مدرک دانشگاهی ۱ ساله
Two-year program 0 7 کاردانی
Bachelor’s degree 0 8 کارشناسی
Two or more certificates 0 9 ۲ مدرک (یک کارشناسی)
Master’s degree 0 10 کارشناسی ارشد
Doctoral level 0 10 دکترا
Maximum 0 10 حداکثر امتیاز

سطح زبان همسر

برای تبدیل نمره آزمون زبان خود در اکسپرس انتری به معیار کانادایی زبان (سی‌ال‌بی) به این صفحه بروید.

Reading     مهارت خواندن
N/A 0 0
CLB 4 or less [ 3.5 or less] 0 0 سطح ۴ یا کمتر [آیلتس ۳/۵ یا کمتر]
CLB 5 or 6 [ 4 or 5] 0 1 سطح ۵ یا ۶ [آیلتس ۴ یا ۵]
CLB 7 or 8 [ 6 or 6.5] 0 3 سطح ۷ یا ۸ [آیلتس ۶ یا ۶/۵]
CLB 9 or more [ 7 or more] 0 5 سطح ۹ یا بالاتر [آیلتس ۷ یا بیشتر]
Maximum 0 5 حداکثر امتیاز
Writing     مهارت نوشتن
N/A 0 0
CLB 4 or less [ 4 or less] 0 0 سطح ۴ یا کمتر [آیلتس ۴ یا کمتر]
CLB 5 or 6 [ 5 or 5.5] 0 1 سطح ۵ یا ۶ [آیلتس ۵ یا ۵/۵]
CLB 7 or 8 [ 6 or 6.5] 0 3 سطح ۷ یا ۸ [آیلتس ۶ یا ۶/۵]
CLB 9 or more [ 7 or more] 0 5 سطح ۹ یا بالاتر [آیلتس ۷ یا بیشتر]
Maximum 0 5 حداکثر امتیاز
Listening     مهارت شنیدن
N/A 0 0
CLB 4 or less [ 4.5 or less] 0 0 سطح ۴ یا کمتر [آیلتس ۴/۵ یا کمتر]
CLB 5 or 6 [ 5 or 5.5] 0 1 سطح ۵ یا ۶ [آیلتس ۵ یا ۵/۵]
CLB 7 or 8 [ 6 or 7.5] 0 3 سطح ۷ یا ۸ [آیلتس ۶ یا ۷/۵]
CLB 9 or more [ 8 or more] 0 5 سطح ۹ یا بالاتر [آیلتس ۸ یا بیشتر]
Maximum 0 5 حداکثر امتیاز
Speaking     مهارت صحبت کردن
N/A 0 0
CLB 4 or less [ 4 or less] 0 0 سطح ۴ یا کمتر [آیلتس ۴ یا کمتر]
CLB 5 or 6 [ 5 or 5.5] 0 1 سطح ۵ یا ۶ [آیلتس ۵ یا ۵/۵]
CLB 7 or 8 [ 6 or 6.5] 0 3 سطح ۷ یا ۸ [آیلتس ۶ یا ۶/۵]
CLB 9 or more [ 7 or more] 0 5 سطح ۹ یا بالاتر [آیلتس ۷ یا بیشتر]
Maximum 0 5 حداکثر امتیاز

سابقه کار همسر در کانادا

Spouse’s Canadian work experience     تجربه کار همسر در کانادا
None 0 0
1 year 0 5 ۱ سال
2 years 0 7 ۲ سال
3 years 0 8 ۳ سال
4 years 0 9 ۴ سال
5 years or more 0 10 ۵ سال
Maximum 0 10 حداکثر امتیاز

ج. شاخص‌های ترکیبی

تحصیلات و زبان

With good official language proficiency and a post-secondary degree     مهارت در زبان رسمی و یک مدرک تحصیلی دانشگاهی
N/A 0 0
CLB 7 or more with one or more skill under CLB 9 + Secondary school (high school) credential or less 0 0 سطح زبان ۷ + دیپلم دبیرستان یا پایین‌تر
CLB 9 or more on all 4 skills + Secondary school (high school) credential or less 0 0 سطح زبان ۹ + دیپلم دبیرستان یا پایین‌تر
CLB 7 or more with one or more skill under CLB 9 + Post-secondary program credential of one year or longer 13 13 سطح زبان ۷ + مدرک دانشگاهی برای ۱ سال یا بیشتر
CLB 9 or more on four skills + Post-secondary program credential of one year or longer 25 25 سطح زبان ۹ + مدرک دانشگاهی برای رشته‌ای با طول دورهٔ ۱ سال یا بیشتر
CLB 7 or more with one or more skill under CLB 9 + Two or more post-secondary program credentials AND at least one of these credentials was issued on completion of a post-secondary program of three years or longer 25 25 سطح زبان ۷ + ۲ مدرک دانشگاهی یا بیشتر (یکی از آنها با طول دورهٔ ۳ سال)
CLB 9 or more on four skills + Two or more post-secondary program credentials AND at least one of these credentials was issued on completion of a post-secondary program of three years or longer 50 50 سطح زبان ۹ + ۲ مدرک دانشگاهی یا بیشتر (یکی از آنها با طول دورهٔ ۳ سال)
Maximum 50 50 حداکثر امتیاز

تحصیلات و سابقه کار در کانادا

Canadian work experience and a post-secondary degree     سابقهٔ کار در کانادا و یک مدرک تحصیلی دانشگاهی
N/A 0 0
1 year Canada work experience + Secondary school (high school) credential or less 0 0 ۱ سال سابقهٔ کار در کانادا + دیپلم دبیرستان یا پایین‌تر
2 years Canada work experience + Secondary school (high school) credential or less 0 0 ۲ سال سابقهٔ کار در کانادا + دیپلم دبیرستان یا پایین‌تر
1 year Canada work experience + Post-secondary program credential of one year or longer 13 13 ۱ سال سابقهٔ کار در کانادا + مدرک دانشگاهی برای ۱ سال یا بیشتر
2 years Canada work experience + Post-secondary program credential of one year or longer 25 25 ۲ سال سابقهٔ کار در کانادا + مدرک دانشگاهی برای رشته‌ای با طول دورهٔ ۱ سال یا بیشتر
1 year Canada work experience + Two or more post-secondary program credentials AND at least one of these credentials was issued on completion of a post-secondary program of three years or longer 25 25 ۱ سال سابقهٔ کار در کانادا + ۲ مدرک دانشگاهی یا بیشتر (یکی از آنها با طول دورهٔ ۳ سال)
2 years Canada work experience + Two or more post-secondary program credentials AND at least one of these credentials was issued on completion of a post-secondary program of three years or longer 50 50 ۲ سال سابقهٔ کار در کانادا + ۲ مدرک دانشگاهی یا بیشتر (یکی از آنها با طول دورهٔ ۳ سال)
Maximum 50 50 حداکثر امتیاز

سابقه کار خارج کانادا و زبان

Language abilities and years of foreign work experience     تجربهٔ کاری در خارج کانادا و زبان
N/A 0 0
CLB 7 or more with one or more skill under CLB 9 + No foreign work experience 0 0 سطح زبان ۷ + بدون تجربه کاری در خارج کانادا
CLB 9 or more on all 4 skills + No foreign work experience 0 0 سطح زبان ۹ + بدون تجربه کاری در خارج کانادا
CLB 7 or more with one or more skill under CLB 9 + 1 or 2 years of foreign work experience 13 13 سطح زبان ۷ + ۱ یا ۲ سال تجربهٔ کاری در خارج کانادا
CLB 9 or more on all 4 skills + 1 or 2 years of foreign work experience 25 25 سطح زبان ۹ + ۱ یا ۲ سال تجربهٔ کاری در خارج کانادا
CLB 7 or more with one or more skill under CLB 9 + 3 years or more of foreign work experience 25 25 سطح زبان ۷ + ۳ سال تجربهٔ کاری یا بیشتر در خارج کانادا
CLB 9 or more on all 4 skills + 3 years or more of foreign work experience 50 50 سطح زبان ۹ + ۳ سال تجربهٔ کاری یا بیشتر در خارج کانادا
Maximum 50 50 حداکثر امتیاز

سابقه کار خارج کانادا و سابقه کار در کانادا

Language abilities and years of foreign work experience تجربهٔ کاری در خارج کانادا و زبان
CLB 7 or more with one or more skill under CLB 9 + No foreign work experience 0 0 سطح زبان ۷ + بدون تجربه کاری در خارج کانادا
CLB 9 or more on all 4 skills + No foreign work experience 0 0 سطح زبان ۹ + بدون تجربه کاری در خارج کانادا
CLB 7 or more with one or more skill under CLB 9 + 1 or 2 years of foreign work experience 13 13 سطح زبان ۷ + ۱ یا ۲ سال تجربهٔ کاری در خارج کانادا
CLB 9 or more on all 4 skills + 1 or 2 years of foreign work experience 25 25 سطح زبان ۹ + ۱ یا ۲ سال تجربهٔ کاری در خارج کانادا
CLB 7 or more with one or more skill under CLB 9 + 3 years or more of foreign work experience 25 25 سطح زبان ۷ + ۳ سال تجربهٔ کاری یا بیشتر در خارج کانادا
CLB 9 or more on all 4 skills + 3 years or more of foreign work experience 50 50 سطح زبان ۹ + ۳ سال تجربهٔ کاری یا بیشتر در خارج کانادا
Maximum 50 50 حداکثر امتیاز

د. امتیازات متفرقه

امتیازات متفرقه

Additional points امتیازات اضافی
Brother or sister living in Canada who is a citizen or permanent resident of Canada 15 15 برادر یا خواهر متقاضی یا همسر او که دارای گذرنامهٔ کانادا یا اقامت دائم این کشور است.
Scored NCLC 7 or higher on all four French language skills and scored CLB 4 or lower in English (or didn’t take an English test) 15 15 سطح زبان ۷ یا بالاتر در تمام مهارت‌های زبان فرانسه و سطح زبان ۴ یا پایین‌تر در زبان انگلیسی
Scored NCLC 7 or higher on all four French language skills and scored CLB 5 or higher on all four English skills 30 30 سطح زبان ۷ یا بالاتر در تمام مهارت‌های زبان فرانسه و سطح زبان ۵ یا بالاتر در زبان انگلیسی
Post-secondary education in Canada – credential of one or two years 15 15 تحصیلات دانشگاهی در کانادا (در رشته‌ای که طول دورهٔ آن ۱ سال یا ۲ سال است.)
Post-secondary education in Canada – credential three years or longer 30 30 تحصیلات دانشگاهی در کانادا (در رشته‌ای که طول دورهٔ آن ۳ سال یا بیشتر است.)
Arranged employment – NOC 00 200 200 دریافت پیشنهاد کار از کانادا – در زمینهٔ شغلی با کد ۰۰
Arranged employment – any other NOC 0, A or B 50 50 دریافت پیشنهاد کار از کانادا – در زمینهٔ شغلی دیگر از جمله با کد ۰ یا A یا B
Provincial or territorial nomination 600 600 دریافت دعوتنامهٔ استانی
Maximum 600 600 حداکثر امتیاز

برای کسب امتیاز خواهر یا برادر ساکن کانادا، خواهر یا برادر متقاضی باید واجد این شرایط باشد:

  • حداقل ۱۸ سال سن داشته باشد
  • اقامت دائم یا شهروندی کانادا را داشته باشد.
  • مادر یا پدر مشترک با متقاضی یا همسر او داشته باشد.

اگر متقاضی یا همسر او بیش از یک خواهر یا برادر ساکن کانادا داشته باشند، حداکثر امتیازی که می‌تواند دریافت کند همان ۱۵ امتیاز است.

4.2/5 - (16 امتیاز)