شرایط زندگی در شهر تیمینس برای مهاجران چگونه است؟
Notifications Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes