متقاضیان اکسپرس انتری به حداقل ۴۰۰ امتیاز برای دریافت دعوت‌‌نامه از آلبرتا نیاز دارند
Notifications Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes