متقاضیان مهاجرت به کانادا برای دریافت اقامت دائم به ارائه اطلاعات بیومتریک نیاز دارند
Notifications Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes