خوداشتغالی هنرمندان


اغراق نیست اگر بگوییم که کانادا برای فعالان فرهنگی و هنری فرش قرمز پهن کرده است. چرا که برای این افراد، برنامه ویژه‌ای برای اقامت دائم در نظر گرفته شده است.

اگر در حوزه فعالیت‌های فرهنگی و هنری، به صورت خوداشتغالی مشغول به کار هستید می‌توانید از طریق برنامه خوداشتغالی فدرال به کانادا مهاجرت کنید.

شما باید ثابت کنید که در ۵ سال گذشته:

  1. دو سال به طور خوداشتغالی به کمک تخصص فرهنگی و هنری خود، درآمد خانواده‌‌‌تان را تامین کرده‌اید.
  2. دو سال در سطح بین‌المللی فعالیت حرفه‌ای داشته‌اید.
  3. در پنج سال گذشته، یک سال را به فعالیت در سطح بین‌المللی پرداخته‌اید و یک سال به صورت خوداشتغال کسب درآمد کرده‌اید.

اگر یکی از موارد فوق گویای شرایط شما باشد، واجد شرایط مهاجرت از طریق برنامه خوداشتغالی فدرال هستید.

همچنین، با ترکیب دو مورد فوق، یعنی با داشتن یک سال فعالیت حرفه‌ای در سطح بین‌المللی و یک سال کسب درآمد نیز واجد شرایط این برنامه مهاجرتی هستید.

داشتن یک طرح کسب و کار خوب، در موفقیت شما بسیار تاثیرگذار است. شما باید ثابت کنید که می‌توانید تخصص خود را به کانادا منتقل کنید و به فعالیت خود ادامه دهید. با این که پس از مهاجرت به کانادا در اجرای طرح کسب و کار هیچ اجباری وجود ندارد و می‌توانید به هر شغل دیگری در کانادا بپردازید.

فهرست مشاغل فرهنگی و هنری‌ای را که با فعالیت در آن حوزه می‌توانید از طریق برنامه خوداشتغالی هنرمندان اقدام به مهاجرت به کانادا کنید، از کارشناسان ما بخواهید.

4.9/5 - (57 امتیاز)