پیش‌نویس تصمیم کمیته میراث جهانی در زمینه حفاظت از میراث جهانی پارک ملی بوفالو

دولت کانادا متعهد به انجام طرح عملی یونسکو جهت حفاظت ازمیراث جهانی پارک ملی بوفالو شد. این طرح که بودجه ۲۷/۵ میلیون دلاری به آن اختصاص داده شده‌است، شامل بیش از ۱۴۰ راه حل برای حفاظت اکوسیستم، افزایش آگاهی مردم و مدیریت آب دلتای Peace-Athabasca و پیشگیری از انقراض و تلاش برای بازیابی گونه‌های حیوانات شناخته شده منطقه است.

در پیش‌نویس این طرح به بیش از ۷ میلیون هکتار جنگل‌های حاره‌ای اشاره شده است و به درخواست کمیته میراث جهانی، دولت آلبرتا موظف است پارک‌های محلی محافظت شده ایجاد کند تا علاوه بر حفظ بخش عظیمی از جنگل‌ها، محیطی زیبا و تفریحی با چشم‌انداز پارک ملی بوفالو ایجاد شود.

در حال حاضر، خطری پارک ملی بوفالو را تهدید نمی‌کند اما اقدامات در نظر گرفته شده در این طرح باید عملی شوند تا ارزش این میراث جهانی حفظ شده و به خوبی در اختیار آیندگان قرار گیرد.

Rate this post
مقالات مرتبط
پاسخ دهید
Notifications Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes