ساسکاچوان برای متقاضیان اکسپرس انتری و مشاغل مورد نیاز دعوت‌نامه ارسال کرد

SINP از تاریخ ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۹ تا کنون ۴۰۰۰ دعوت به اقدام برای متقاضیان اقامت دائم ارسال کرده است و حالا در تاریخ ۲۴ اکتبر سال ۲۰۱۹، این استان در فراخوانی بزرگ از حدود ۹۲۲ متقاضی دعوت کرد تا درخواست خود را برای اقامت دائم ارائه دهند.

دعوت‌نامه‌‌ها به متقاضیان دو برنامه مهاجرتی محبوب استان ساسکاچوان ارسال شد. این دو برنامه عبارتند از:

  • برنامه اکسپرس انتری ساسکاچوان و
  • برنامه مشاغل مورد نیاز استان ساسکاچوان

متقاضیان هر دو زیر گروه برای دریافت دعوت‌نامه، به داشتن پیشنهاد شغلی در این استان و سابقه کار در کانادا نیازی نداشتند.

سیستم اکسپرس انتری و مشاغل مورد نیاز استان ساسکاچوان

زیر گروه اکسپرس انتری SINP به سیستم اکسپرس انتری فدرال متصل است. در این سیستم، متقاضیان در مجموعه‌ای تحت سه دسته‌بندی مختلف مدیریت می‌شوند. این سه دسته‌بندی عبارتند از:

  • کلاس نیروی کار متخصص فدرال
  • کلاس تجارت حرفه‌ای فدرال
  • رده تجربه کانادایی

متقاضیانی که در سیستم اکسپرس انتری پروفایل ندارند نیز می‌توانند از طریق برنامه مشاغل مورد نیاز، درخواست اقامت دائم کنند.

افزایش بی سابقه فراخوان‌ها از تاریخ ۲۵ سپتابر ۲۰۱۹

از تاریخ ۲۵ سپتابر سال ۲۰۱۹ تا کنون، SINP در کل ۵ فراخوان برای گروه اکسپرس انتری و ۴ فراخوان برای گروه مشاغل مورد نیاز برگزار کرده است. به طور کلی در این ۹ فراخوان انجام شده، استان ساسکاچوان برای حدود ۳۸۴۶ متقاضی، دعوت‌نامه ارسال کرده است.

تا قبل از تاریخ ۲۵ سپتامبر شرایط دریافت دعوت‌نامه کمی دشوار بود. SINP پیش از این تنها به متقاضیانی در دو زیر گروه اکسپرس انتری و مشاغل مورد نیاز دعوت‌نامه ارسال می‌کرد که دارای حداقل یک سال سابقه کار در مشاغل مورد نیاز استان ساسکاچوان بودند. این سابقه کار می‌بایستی با رشته تحصیلی متقاضیان نیز مرتبط می‌بود.

اما در رویکرد جدید، ساسکاچوان پس از اضافه کردن ۲۰۰ شغل به لیست مشاغل مورد نیاز خود، شرایط را کمی آسانتر کرد. حالا در ۵ فراخوان اولی که پس از ۲۵ سپتامبر برگزار شد، دعوت‌نامه به متقاضیانی ارسال شدند که دارای سابقه شغلی در ۱۳۰ شغل مورد نیاز استان بودند. و فراخوان ۲۴ اکتبر، بزرگترین فراخوان برگزار شده بعد از این تاریخ بود.

مشاغل مورد نیاز در آخرین دور دعوت، در زمینه مشاغل مدیریتی، حرفه‌ای و تجارت تخصصی و فنی بودند.

سیستم ابراز تمایل

متقاضیان برای شرکت در انتخاب استانی ساسکاچوان از طریق زیر گروه خود باید در سیستم ابراز تمایل ثبت نام کنند. این سیستم با نام EOI نیز شناخته می‌شود. متقاضیان واجد شرایط برای هر دو زیر گروه بر یک مبنای ۱۰۰ امتیازی، رتبه بندی می‌شوند. این رتبه بندی توسط شبکه ارزیابی امتیازات نیروی کار متخصص خارجی، انجام می شود. در این سیستم، متقاضیان بر اساس فاکتورهای متعددی امتیاز دریافت می‌کنند که مهمترین فاکتورها عبارتند از:

  • سن متقاضی
  • سطح تحصیلات متقاشی
  • سابقه کار تخصصی
  • سطح مهارت در زبان انگلیسی یا فرانسه
  • داشتن بستگان و خانوده در استان ساسکاچوان

به این ترتیب، متقاضیانی که بتوانند بر اساس این فاکتورها، بالاترین امتیاز و رتبه را به دست بیاورند، از طریق فراخوان‌های منظمی که توسط SINP برگزار می‌شود، دعوت‌نامه دریافت می‌کنند.

در فراخوانی که در تاریخ ۲۴ اکتبر سال ۲۰۱۹ انجام شد، متقاضیان اکسپرس انتری و مشاغل مورد نیاز باید حداقل ۶۹ امتیاز داشتند.

متقاضیان سیستم اکسپرس انتری که بتوانند در انتخاب استانی ساسکاچوان قبول شوند، ۶۰۰ امتیاز بیشتر دریافت خواهند کرد. این امتیاز بیشتر از طریق سیستم جامع رتبه‌بندی (Comprehensive Ranking System (CRS)) به متقاضیان اعطا می‌شود و تاثیر قابل توجهی بر شانس آنها برای دعوت‌نامه و درخواست اقامت دائم کانادا خواهد داشت.

Rate this post
مقالات مرتبط
Notifications Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes