وضعیت رشد جمعیت در ماه‌های اخیر در استان‌های کانادا چگونه بود؟

ماه‌های آوریل تا ژوئیه ماه‌های پرباری از نظر افزایش جمعیت برای استان‌های مختلف کانادا بود.

به گزارش اداره آمار کانادا، این افزایش جمعیت در طول ۴۸ سال اخیر نسبتا بی سابقه بوده است.

مهاجرت‌ بین‌المللی، اعم از مهاجران، مقیمان موقت و مهاجران دائمی، مهمترین محرک‌های رشد جمعیت کانادا در این مدت بودند.

به طور کلی، حدودا ۹۴۲۸۱ مهاجر جدید در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۹ به کانادا مهاجرت کردند.

وضعیت رشد جمعیت در استان‌های کانادا

مهاجرت خالص بین المللی در بین استان‌ها و مناطق یوکان بین آوریل و ژوئیه، روند مثبتی داشت.

اداره آمار کانادا این مسئله را دلیل اصلی رشد جمعیت در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۹ قلمداد می‌کند.

استان جزیره پرنس ادوارد (PEI) شاهد «سریعترین رشد جمعیت در کانادا» در این سه ماه بود.

در همین دوره، یوکان دومین جایگاه افزایش رشد جمعیت را به خود اختصاص داد.  جمعیت یوکان در طی سه ماه گذشته ۰.۶ درصد رشد کرد و ۶۲ درصد از این افزایش، مربوط به مهاجرت خالص بین المللی بود.

مهاجرت خالص بین المللی همچنین دلیل اصلی رشد جمعیت در استان کبک (تا ۸۷.۱ درصد) و استان انتاریو (تا ۸۵.۵) درصد در بین ماه‌های آوریل تا ژوئیه بود.

استان‌های بریتیش کلبیا و آلبرتا در کانادا نیز در این میان از افزایش جمعیت بی نصیب نماندند. هر کدام از این استان‌ها به ترتیب شاهد افزایش جمعیت ۷۸.۲ درصدی و ۶۱.۱ درصدی بودند.

استان‌های ساسکاچوان و منیتوبا که دچار رکود جمعیت شده بودند نیز از موهبت مهاجرت خالص بین‌المللی بهره مند شدند و نرخ افزایش جمعیت روند مثبتی در این استان‌ها داشت.

نرخ منفی رشد جمعیت (نرخ مرگ و میر بیشتر نسبت به تولد) در نوا اسکوشیا و نیوبرانزویک نیز به لطف پدیده مهاجرت خالص بین‌المللی، روند رو به رشدی را پیش رو گرفت و خوشبختانه هر کدام از این استان ها به ترتیب شاهد ۰.۵ درصد و ۰.۴ درصد افزایش در نرخ رشد جمعیت بودند.

اگرچه استان‌های نیوفاندلند و لابرادور (شرقی‌ترین استان‌های کانادا )  با مشکل رشد منفی جمعیت به دلیل تعداد زیاد مرگ و میر در مقایسه با تولد‌ و مهاجرت به استان های دیگر روبرو بودند اما در سه ماهه سوم سال ۲۰۱۹، مهاجرت خالص بین‌المللی، کمک زیادی به افزایش جمعیت این استان‌ها کرد.

Rate this post
مقالات مرتبط
Notifications Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes